27 Poniedziałek, 27 czerwca 2022 Cyryl, Maryla, Władysław
Pogoda

Nowe nazwy ulic i osiedla w Miechowie

poniedziałek, 10 lipca 2017
Fot. K. Capiga Fot. K. Capiga Kliknięcie otwiera galerię

Podczas XXXI Sesji Rady Miejskiej, w dniu 7 lipca podjęte zostały uchwały w sprawie zmiany nazwy ulic i osiedla położonych w Miechowie. Dotychczasowa ulica Taborowicza będzie nosiła nazwę ul. Spacerowa, natomiast ulica M. Buczka – ul. Wspólna. Os. XXX – Lecia PRL będzie Osiedlem Parkowym.

Nazwy ulic i osiedla zostały zmienione zgodnie z wolą mieszkańców wyrażoną w  głosowaniu w ramach konsultacji społecznych, które przeprowadzono w maju br.

Na Sesji radni zagłosowali również za przyjęciem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Miechów. Zatwierdzono zmiany w uchwale budżetowej Gminy i Miasta  na rok 2017 i Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz przyjęto projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Falniowie.

Podczas posiedzenia, zebrani wysłuchali  również sprawozdania z Burmistrza Gminy i Miasta Miechów Dariusza Marczewskiego z zadań inwestycyjnych i inicjatyw społecznych realizowanych przez Wydziały Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.

Prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej w Miechowie – Zenon Czekaj odczytał sprawozdanie z działań podejmowanych przez Biuro Rady Miejskiej w okresie od 20 czerwca.

Sesję zamknęły wolne wnioski i zapytania.

Podziel się:


na górę