Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Aktualności A A A RSS pdf drukuj

Parkomaty w Miechowie

czwartek, 17 maja 2018

Od 1 czerwca 2018 roku zaczyna obowiązywać Uchwała Rady Miejskiej w Miechowie w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej. 

Opłaty za postój w SPP pobierane będą tak jak dotychczas w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Ustalono następujące opłaty za parkowanie pojazdów w SPP:

za pierwsze 30 minut postoju 0,00 zł – bez uiszczania opłaty, po pobraniu biletu (w danym dniu jednorazowo)

  • za pierwszą godzinę – 1 zł
  • za drugą i trzecią godzinę -2 zł
  • za czwartą i każdą następną godzinę – 1 zł

Opłaty za postój pobierane będą przy użyciu automatów parkingowych (parkomaty) oraz przy pomocy telefonów komórkowych lub innych urządzeń mobilnych (moBILET lub SkyCash)

Opłatę za postój w SPP należy wnieść niezwłocznie i nie później niż 5 minut od zaparkowania pojazdu. W przypadku wnoszenia opłat przez telefon komórkowy lub inne urządzenie mobilne opłaty należy dokonać w czasie 2 minut od zaparkowania pojazdu.

Identyfikacja pojazdu następować będzie w oparciu o numer rejestracyjny pojazdu wpisywany przy parkowaniu. Daje to możliwość swobodnego poruszania się we wszystkich SPP na terenie miasta Miechowa, w ramach opłaconego czasu postoju, gdyż wniesiona opłata przypisana będzie do samochodu.

Za nieuiszczenie opłaty za postój lub przekroczenie czasu opłaconego parkowania w SPP pobierana będzie opłata dodatkowa w wysokości 50 zł.

Osoby zamieszkałe w obszarze SPP lub prowadzące działalność gospodarczą w obszarze SPP , opłaty mogą uiszczać w formie opłat abonamentowych. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.miechow.eu

Biuro Strefy Płatnego Parkowania: Urząd Gminy i Miasta w Miechowie, ul. Henryka Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów, pok.108 tel.41 383 00 40 wew.46

Podziel się: