02 Sobota, 2 lipca 2022 Jagoda, Urban, Otton
Pogoda

Profesjonalne Rady Seniorów w Województwie Małopolskim

czwartek, 13 października 2016
Kliknięcie otwiera galerię

13 października w Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie odbyła się wizyta studyjna w ramach projektu pt. „Profesjonalne Rady Seniorów w województwie małopolskim”.

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i zaprezentowania efektów projektu, w ramach którego seniorzy podejmują działania na rzecz wspierania rad senioralnych oraz sieciowania współpracy w regionie.

W obecności gości, przedstawiciele miechowskiej Rady Seniorów mieli okazję zaprezentować szereg inicjatyw podejmowanych w swoim środowisku.

Zgodnie z założeniami projektu, jego uczestnicy wezmą także udział w konferencji podsumowującej, która odbędzie się w Krakowie.
W trakcie spotkania zostaną zaprezentowane i wybrane najlepsze inicjatywy pomocne w kształtowaniu polityki senioralnej w wymiarze regionu. W tym celu ma również zostać podpisane Małopolskie Porozumienie Rad Seniorskich na rzecz Inicjatyw Lokalnych.

Organizatorem akcji jest Fundacja Kultury Chrześcijańskiej "Znak", partnerem - Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie.
Projekt jest dofinansowany ze środków programu Fundusz Inicjatyw Społecznych.

Podziel się:


na górę