08 Środa, 8 lutego 2023 Piotr, Jan, Hieronim
Pogoda

Przekazanie placu budowy pod nowy dworzec autobusowy

środa, 11 stycznia 2023
Kliknięcie otwiera galerię

W środę 11 stycznia odbyło się przekazanie placu budowy na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej - budowa dworca autobusowego wraz
z zagospodarowaniem terenu”.

Gminna inwestycja polegać będzie między innymi na rozbiórce starego budynku miechowskiego dworca, w miejsce którego powstanie nowoczesny obiekt o powierzchni zabudowy 707,72 m2, kubaturze 4238,17 m3, z zielonym tarasem użytkowym na dachu oraz zagospodarowany zostanie cały teren zajmujący niespełna 1 ha.
Szczegółowy opis przedsięwzięcia oraz koszty jego realizacji znajdują się tutaj.

Wykonawcą zadania jest firma TIGMA-BUD sp. z o.o. z Michałowa, który ma 19 miesięcy na jego realizację.
W czasie trwania budowy jest on zobowiązany do wyznaczenia tymczasowych przystanków (z wiatami, toaletami).

Podczas przekazania placu budowy omówiono m.in. techniczne aspekty dotyczące wykonania powyższej inwestycji oraz tematy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa użytkownikom komunikacji na czas trwania prac.
W spotkaniu uczestniczyli: Burmistrz Gminy i Miasta Miechów Dariusz Marczewski, Zastępca Burmistrza Andrzej Banaśkiewicz, pracownicy UGiM, Paweł Wilk Prezes ZWiK sp. z o.o. w Miechowie, Wykonawca robót reprezentowany przez kierownika budowy Marka Bieleckiego, Jacek Mruk Inspektor Nadzoru Inwestorskiego z firmy Arkadis oraz Tomasz Szwed reprezentujący Projektanta.

Podziel się:


na górę