Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Aktualności A A A RSS pdf drukuj

Rekrutacja do projektu

poniedziałek, 4 listopada 2019

Stowarzyszenie RANKS zaprasza do udziału w projekcie pn. „Wzrost świadomości ekologicznej wśród lokalnych liderów z terenu Gminy Miechów na przykładzie miast/gmin Europy zachodniej”. Projekt współfinansowany ze środków europejskich w ramach podziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem projektu jest utworzenie grupy lokalnych liderów z terenu Gminy Miechów w zakresie ekologii.

 Projekt skierowany jest do 50 mieszkańców z terenu Gminy Miechów.

 W ramach projektu każdy z 50 uczestników otrzyma możliwość udziału w:

 3 dniowym zagranicznym wyjeździe studyjnym  (obszary Natura 2000 oraz punkty wykorzystania OZE) – 2020r.,

2 dniowym krajowym  wyjeździe studyjnym (obszar Natura 2000, gospodarstwo agroturystyczne) - listopad 2019r.,

szkoleniu z zakresu coachingu- 2019r.,

warsztatów z gminnym Ekodoradcą – 2019/2020r,

Uczestnik projektu zobowiązany jest do uiszczenia opłaty do wysokości wkładu własnego Stowarzyszenia RANKS.

Nabór uczestników do projektu rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2019 r. od godz. 8:30 i będzie prowadzony na bieżąco, do momentu uzyskania pełnej liczby uczestników.

O zakwalifikowaniu uczestnika do projektu będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane są do złożenia kompletu wymaganych dokumentów w biurze projektowym Stowarzyszenia „RANKS”, które zlokalizowane jest w budynku Centrum Kultury i Sportu w Miechowie, ul. M. Konopnickiej 4, 32-200 Miechów

Wymagane dokumenty:

  1. Deklaracja przystąpienia do projektu
  2. Kwestionariusz osobowy osoby przystępującej do projektu - załącznik nr 1

Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym - załącznik nr 2

Do pobrania:

Podziel się: