Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Aktualności A A A RSS pdf drukuj

Rozpoczynają się zebrania sołeckie

poniedziałek, 19 sierpnia 2019

Rozpoczynają się zebrania wiejskie, podczas których mieszkańcy gminy Miechów zadecydują, na jakie zadania przeznaczyć fundusz sołecki w kolejnym roku jego realizacji.

W 2020 roku będzie to kwota ponad 540 tys. złotych, która rozdysponowana zostanie wśród 34 sołectw. Będzie to już kolejny (ósmy) rok realizacji fundusz sołeckiego w Gminie Miechów.

Zgodnie z obwiązującą ustawą o Funduszu Sołeckim, przedsięwzięcia powinny służyć poprawie życia mieszkańców, należeć do zadań własnych gminy oraz być zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Wniosek wraz z listą obecności i protokołem z zebrania wiejskiego, sołectwa powinny skierować do Burmistrza Gminy i Miasta Miechów w terminie do 30 września. Realizacja zadań rozpocznie się w przyszłym roku, po przyjęciu przez Radę Miejską budżetu na 2020 rok.

Łącznie przez siedem lat, na powyższy cel samorząd miechowski przeznaczył prawie 2 mln 205 tysięcy złotych. 

Informacje o terminach zebrań w poszczególnych sołectwach przekazywane są przez sołtysów.

Serdecznie zachęcamy do udziału w zebraniach sołeckich.

Podziel się: