22 Piątek, 22 października 2021 Halki, Filipa, Przybysława
Pogoda

Rozpoczynają się zebrania sołeckie

poniedziałek, 19 sierpnia 2019
Kliknięcie otwiera galerię

Rozpoczynają się zebrania wiejskie, podczas których mieszkańcy gminy Miechów zadecydują, na jakie zadania przeznaczyć fundusz sołecki w kolejnym roku jego realizacji.

W 2020 roku będzie to kwota ponad 540 tys. złotych, która rozdysponowana zostanie wśród 34 sołectw. Będzie to już kolejny (ósmy) rok realizacji fundusz sołeckiego w Gminie Miechów.

Zgodnie z obwiązującą ustawą o Funduszu Sołeckim, przedsięwzięcia powinny służyć poprawie życia mieszkańców, należeć do zadań własnych gminy oraz być zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Wniosek wraz z listą obecności i protokołem z zebrania wiejskiego, sołectwa powinny skierować do Burmistrza Gminy i Miasta Miechów w terminie do 30 września. Realizacja zadań rozpocznie się w przyszłym roku, po przyjęciu przez Radę Miejską budżetu na 2020 rok.

Łącznie przez siedem lat, na powyższy cel samorząd miechowski przeznaczył prawie 2 mln 205 tysięcy złotych. 

Informacje o terminach zebrań w poszczególnych sołectwach przekazywane są przez sołtysów.

Serdecznie zachęcamy do udziału w zebraniach sołeckich.

Podziel się:


na górę