25 Sobota, 25 maja 2024 Grzegorz, Urban, Magda
Pogoda

Rusza program „Aktywna Szkoła”

czwartek, 9 maja 2024
Kliknięcie otwiera galerię

Program Aktywna Szkoła to całościowe wsparcie aktywności fizycznej skierowane w szczególności do dzieci i młodzieży, ale także dla osób dorosłych. Dzięki najlepszemu wykorzystaniu przyszkolnej i samorządowej infrastruktury sportowej a także zapewnieniu profesjonalnego wsparcia trenerskiego umożliwia aktywizację społeczeństwa na poziomie lokalnym.

W ramach programu realizowane będą zadania:

1. Aktywny Weekend – działania sportowe prowadzone na terenie szkół w soboty i niedziele:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Miechowie, 50 godzin miesięcznie, 2 animatorów

- Szkoła Podstawowa w Pstroszycach, 33 godziny miesięcznie, 3 animatorów

2. Aktywny Orlik – działania aktywizujące prowadzone na samorządowych i szkolnych obiektach sportowych orlik:

- Orlik w Miechowie, os. Gen. Wł. Sikorskiego 15b, 100 godzin miesięcznie, 3 animatorów

Celami Programu są:

- stworzenie warunków do udostępniania szkolnej infrastruktury sportowej,

- stworzenie warunków do aktywizacji społeczności lokalnych,

- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie upowszechniania aktywności fizycznej,

- upowszechnianie aktywności fizycznej wśród społeczeństwa, w szczególności wśród dzieci i młodzieży.

Program Aktywna Szkoła jest programem finansowanym ze środków budżetu państwa, ogłoszonym i nadzorowanym przez Ministra Sportu i Turystyki.

Podmiotem realizującym Program jest Fundacja Orły Sportu.

Podziel się:


na górę