22 Poniedziałek, 22 kwietnia 2024 Kaja, Leon, Łukasz
Pogoda

Sesja Rady Miejskiej

piątek, 22 marca 2024
Kliknięcie otwiera galerię

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) zwołuję Sesję Rady Miejskiej w Miechowie na dzień 28 marca 2024 r. godzina 10:00, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie, ul. Henryka Sienkiewicza 25.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Ustalenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Sprawozdanie Burmistrza o pracach organu wykonawczego Gminy w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 8. Podjęcie uchwał.
 9. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Ustalenie terminu następnej Sesji.
 12. Zamknięcie obrad Sesji Rady Miejskiej.

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach Sesji.

/Zenon Czekaj - Przewodniczący Rady Miejskiej w Miechowie/

Podziel się:


na górę