Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Aktualności A A A RSS pdf drukuj

Składanie wniosków do CEiDG w okresie pandemii COVID -19

wtorek, 31 marca 2020

Kierując się troską o bezpieczeństwo przedsiębiorców oraz pracowników gmin zaangażowanych w proces przyjmowania i weryfikacji wniosków o wpis do CEIDG:

1. Zalecane jest składania wniosków do CEIDG drogą elektroniczną (on-line) lub przesyłania wniosków pocztą, ale wówczas podpis powinien być poświadczony przez notariusza.
2. Przypominamy, że wniosek, w szczególności w zakresie daty rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia, zakończenia może być złożony w DOWOLNYM TERMINIE. Taki wniosek można złożyć także po ustaniu pandemii lub innych przeszkód tj. choroba.
3. Przypominamy o konieczności potwierdzania tożsamości składającego wniosek i uprawnienia do podejmowania działalności gospodarczej przez cudzoziemca (art. 8 ust. 3 i 8 ustawy o CEIDG i PIP).
4. W przypadku złożenia już wniosku papierowego, w szczególności gdy został on złożony w biurze podawczym, wrzucony do urny itp.  przedsiębiorca zostanie wezwany do uzupełnienia, poprawy wniosku jeśli zawiera błędy lub w celu weryfikacji tożsamości. 

Informujemy o możliwości złożenia wniosku w innym, dowolnym przez przedsiębiorcę terminie.

Podziel się: