16 Czwartek, 16 września 2021 Nora, Joachim, Roch
Pogoda

Statuetki Macieja Miechowity dla Laureatów Nagrody Burmistrza

poniedziałek, 23 stycznia 2017
Kliknięcie otwiera galerię

20 stycznia br. w zabudowaniach poklasztornych przy Bazylice Grobu Bożego odbyło się Miechowskie Spotkanie Noworoczne, w trakcie którego wręczono Statuetki Macieja Miechowity III edycji Konkursu o Nagrodę Burmistrza Miechowa.

Nagrody przyznano w kategoriach: Osobowość Roku, Lider Przedsiębiorczości, Aktywna Organizacja. Wyróżnienia są uhonorowaniem osób i instytucji, które na wzór Macieja Miechowity kierują się w swojej działalności społecznym przesłaniem podejmowanych inicjatyw, dobroczynnością i mądrością w budowaniu współczesnego wizerunku Miechowa.

Laureatem Nagrody Burmistrza w kategorii Osobowość Roku został Tomasz Jędrychowski, którego liczne starania przyczyniły się do reaktywacji znanego i cenionego Zespołu Pieśni i Tańca „Miechowiacy”, działającego przy Liceum Ogólnokształcącym w Miechowie przez ponad 20 lat. Nagrodzony potrafił zainspirować absolwentów szkoły, swoich kolegów, koleżanki i wychowanków do wznowienia działalności miechowskiej grupy folklorystycznej, co zaowocowało występem Zespołu podczas jubileuszu 100 – lecia  Liceum. W minionym roku Zespół zaprezentował się także na Międzynarodowych Małopolskich Spotkań z Folklorem oraz zorganizowanych po raz pierwszy w Miechowie Dożynkach Województwa Małopolskiego.

Tytuł Lidera Przedsiębiorczości otrzymał Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział w Miechowie, który konsekwentnie wspiera liczne podmioty, w tym stowarzyszenia i firmy w zakresie funduszy unijnych, stwarzając im możliwość realizacji projektów ważnych dla społeczności gminy i miasta Miechów. Placówka od wielu lat współfinansuje również lokalne przedsięwzięcia i wydarzenia o charakterze rocznicowym, sportowym i muzycznym oraz wydawnictwa miechowskich artystów. Dbając o jakość świadczonych usług i wizerunek, w 2016 roku przeprowadzono modernizację budynku w centrum miasta w którym laureat prowadzi działalność. Nagrodzony skutecznie realizuje swą misję, jako podmiot solidny, cieszący się zaufaniem klientów i kontynuujący najlepsze tradycje polskiej spółdzielczości bankowej. Statuetkę Macieja Miechowity odebrał Jerzy Skrobot i zastępca dyrektora Oddziału – Anna Gładysz.

Laureatem nagrody Burmistrza w kategorii Aktywna Organizacja zostali wolontariusze Komitetu Parafialnego Światowych Dni Młodzieży przy Parafii Grobu Bożego w Miechowie – odpowiedzialni za koordynację pobytu 1600 włoskich i 400 polskich pielgrzymów na terenie Miechowa. Swoimi działaniami  przekonali lokalną społeczność,  że wolontariat przybiera różne formy, którymi również może być koordynacja wydarzeń ważnych dla społeczności lokalnej, promujących naszą gminę. Przyznaną dla Komitetu Parafialnego nagrodę odebrali wspólnie: wolontariusze, ks. Marcin Bączek oraz ks. proboszcz Mirosław Kaczmarczyk.

Wyboru Laureatów dokonała Kapituła Konkursu w składzie: burmistrz Dariusz Marczewski, radny sejmiku Województwa Małopolskiego Adam Domagała, przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Czekaj, dyrektor Biura Wystaw Artystycznych „U Jaksy” Krystyna Olchawa i pracownik Urzędu Gminy i Miasta – Monika Górak.

Spotkanie zgromadziło miechowian, przedstawicieli sołectw gminy Miechów, stowarzyszeń, zakładów pracy i jednostek oświatowych.  Uroczystość zaszczycili swą obecnością: poseł Lidia Gądek, wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak, red. Jerzy Skrobot – zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej KBS, ks. proboszcz Mirosław Kaczmarczyk, starosta Marian Gamrat, przewodniczący Rady Powiatu Mariusz Wolny, wiceburmistrz Andrzej Banaśkiewicz, przewodniczący Rady Gminy Zenon Czekaj, radni gminy i powiatu miechowskiego.

Dariusz Marczewski jako gospodarz uroczystości, podziękował gościom za liczne przybycie oraz złożył wszystkim życzenia noworoczne. Oprawę muzyczną spotkania zapewnili miechowscy artyści: Monika Kozieł, Ewelina Osmenda (śpiew), Oskar Kozłowski (gitara) i Jacek Mordawski (pianino).

/Fot. K. Capiga, UGiM/

Miechowskie Spotkanie Noworoczne 2017


Podziel się:


na górę