29 Środa, 29 marca 2023 Wiktoryna, Cyryl, Eustachy
Pogoda

Termomodernizacja i remont miechowskiej Dwójki

piątek, 10 marca 2023
Kliknięcie otwiera galerię

W czwartek 9 marca przekazano plac budowy pod realizację inwestycji dotyczącej termomodernizacji kompleksu oświatowego na os. Sikorskiego w Miechowie.

Jest to największe i najkosztowniejsze zadanie związane z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej w historii gminy.

Projekt zakłada wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych w kompleksie budynków oświatowych – Szkole Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej wraz z halą sportową oraz tymczasowej siedzibie Państwowej Szkoły Muzycznej, a w szczególności modernizację systemu ogrzewania, ocieplenie ścian zewnętrznych, jak również remont stolarki okiennej i drzwiowej. Renowacji poddane zostaną wejścia i dach, a elewacje budynków zyskają nowe barwy, o których współdecydowali mieszkańcy.

Wartość zadania wynosi 5 201 622,26 zł, a jego wykonawcą jest krakowska firma Exrimo sp. z o. o., która ma 13 miesięcy na zrealizowanie zakresu objętego umową.

To ostatnia z trzech inwestycji, która wykonana zostanie na terenie kompleksu oświatowego w ramach projektu „Głęboka termomodernizacja budynków szkół w Gminie Miechów i Proszowice” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”.  Pierwsze zadanie polegało na montażu instalacji fotowoltaicznej na terenie szkoły. Obecnie trwa wymiana oświetlenia na LED w całym obiekcie.

Przekazanie placu budowy odbyło się przy udziale Burmistrza Gminy i Miasta Miechów Dariusza Marczewskiego, Zastępcy Burmistrza Andrzeja Banaśkiewicza, Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej: Heleny Kruszec i Mateusza Sobeckiego, Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 Jadwigi Pasek, Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej Anny Machety, Przewodniczącej Osiedla nr 6 Zdzisławy Gazda,  Inspektora nadzoru Jacka Mruka, Wykonawcy prac oraz pracowników Wydziału Inwestycji i Ochrony Środowiska UGiM w Miechowie.

Podziel się:


na górę