23 Wtorek, 23 kwietnia 2024 Jerzy, Wojciech
Pogoda

Uchwała antysmogowa dla małopolski

środa, 21 lutego 2024
Kliknięcie otwiera galerię

Uchwała antysmogowa dla małopolski nakłada obowiązek wymiany starych kotłów na węgiel i drewno do 30 kwietnia 2024 r. (dotyczy wszystkich kotłów poniżej 3 klasy, pieców kaflowych, trzonów kuchennych, kuchni węglowych), natomiast kotły klasy 3. i 4. należy wymienić do końca 2026 r.

Kocioł klasy 5 zainstalowany przed 1 lipca 2017 roku, można używać bezterminowo. Stary kocioł można zastąpić: ogrzewaniem z miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewaniem elektrycznym, pompą ciepła, kotłem gazowym, kotłem na lekki olej opałowy lub kotłem na węgiel czy drewno spełniającym wymogi Ekoprojektu.

Obowiązki dla właścicieli kominków: od 1 maja 2024 r. kominki będą musiały posiadać sprawność cieplną na poziomie minimum 80% bądź spełniać wymagania Ekoprojektu (np. poprzez wyposażenie w elektrofiltr). Wymagania dla jakości paliw: wprowadza się zakaz stosowania mułów i flotów węglowych oraz zakaz spalania drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/malopolska/

 Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Gminie

W Urzędzie Gminny i Miasta w Miechowie działa Punkt Informacyjno-Konsultacyjny programu „Czyste Powietrze”. W punkcie można uzyskać informację odnośnie możliwych form dofinasowania na termomodernizację budynku, wymianę nieefektywnego ogrzewania oraz montaż OZE.

Więcej informacji udziela Referat Funduszy i Monitorowania Strategii Rozwoju, pok. 205, tel. 41 388 2615.

Podziel się:


na górę