25 Sobota, 25 maja 2024 Grzegorz, Urban, Magda
Pogoda

Ulica Szpitalna będzie przebudowana

czwartek, 9 maja 2024
Kliknięcie otwiera galerię

8 maja przekazano plac budowy na wykonanie inwestycji drogowej w centrum Miechowa obejmującej przebudowę ul. Szpitalnej. Na realizację powyższego zadania samorząd gminny pozyskał 55% dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Remont ulicy Szpitalnej obejmować będzie między innymi: wymianę sieci kanalizacji deszczowej, konstrukcji ulicy i chodników, wykonanie nowych nawierzchni oraz montaż nowego oświetlenia.

Ponadto, w trakcie modernizacji tej drogi gminnej, ZWiK Spółka z o.o. w Miechowie wykona wymianę sieci wodociągowej, a PGE przebuduje sieć energetyczną.

Przebudowa zniszczonej infrastruktury drogowej na ulicy Szpitalnej realizowana będzie przez podmiot wybrany w drodze przetargu nieograniczonego firmę Stat Budowa Inwestycje Sp. z o.o, która przed rozpoczęciem prac drogowych zobowiązana jest przedstawić Gminie Miechów projekt i uzgodnienia w zakresie organizacji ruchu na czas wykonywanej inwestycji.

Wartość umowna prac opiewa na kwotę 2 882 925,27 zł.

W przekazaniu placu budowy uczestniczył Burmistrz Gminy i Miasta Miechów – Dariusz Marczewski, Radni Rady Miejskiej Roman Piwowarski i Wojciech Tambor, przewodnicząca Osiedla nr 2 Lidia Adamek, prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Paweł Wilk oraz przedstawiciele PGE. Techniczne aspekty związane z realizacją tej inwestycji drogowej omówiono w obecności Wykonawcy, Inspektora Nadzoru i kierownika Referatu Dróg i Transportu Publicznego UGiM w Miechowie.

Planowany termin zakończenia prac - 13 miesięcy od podpisania umowy.  

Podziel się:


na górę