22 Piątek, 22 października 2021 Halki, Filipa, Przybysława
Pogoda

Wyróżnienie dla projektu ''Miechów MoviGo''

wtorek, 20 listopada 2018
Kliknięcie otwiera galerię

W dniach 16–18 listopada 2018 r. w Warszawie odbył się Interdyscyplinarny Kongres Ruchu Naukowego IKONA, podczas którego rozstrzygnięto konkurs StRuNa 2018.

Konkurs StRuNa jest organizowany w ramach programu „Studencki Ruch Naukowy” i ma na celu promocję osiągnięć ruchu naukowego studentów i doktorantów. Program realizowany pod patronatem ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

Już od kilku tygodni wiadomo było, że projekt Koła Naukowego Systemów Komunikacyjnych – „Miechów MoviGo” został zakwalifikowany do finału konkursu i to w najbardziej prestiżowej kategorii – Projekt Roku 2018. Konkurencja była duża, a projekt rywalizował tam między innymi z projektami dronów, łazików kosmicznych, recepturami nowych leków.

Dnia 17 listopada Jakub Salach, Prezes KNSK oraz Gosia Stec, Wiceprezes KNSK, zaprezentowali projekt przed jury. Prezentacja odbyła się w formule Pecha Kucha, tj. 20 slajdów, a każdy z nich zawierał jedynie zdjęcie i trwał 20 sekund. Ostatniego dnia kongresu, podczas uroczystej gali, Prezes KNSK miał zaszczyt odebrać wyróżnienie dla projektu „Miechów MoviGo”.

Projekt „Miechów MoviGo” stanowił trzon zeszłorocznej działalności Koła Naukowego Systemów Komunikacyjnych, a polegał na stworzeniu koncepcji rewitalizacji miasta Miechów. Efektem całorocznej pracy nad projektem jest dokument studium transportowego dla miasta i gminy Miechów, który został przekazany władzom.

W przedsięwzięciu brało udział 45 członków koła, a opiekę nad nimi sprawował dr inż. Tomasz Kulpa. Cały zespół był podzielony na 4 sekcje projektowe: „Transport miejski”, „Zarządzanie mobilnością”, „Transport w urbanistyce” oraz „Parkowanie”.

Każda sekcja rozpoczęła prace od inwentaryzacji, dogłębnych wywiadów z mieszkańcami oraz władzami miasta.
Następnie podczas trzydniowych warsztatów ich uczestnicy zaproponowali harmonogram prac oraz wstępne koncepcje, które w ciągu roku rozwijano. Oprócz przeprowadzenia badań w celu zidentyfikowania stanu obecnego miasta i dla lepszego zobrazowania aktualnej sytuacji wykonano model symulacyjny w programie PTV  - Visum”.

Wszystkie działania były stale kontrolowane przez pracowników Katedry Systemów Transportowych oraz prowadzone w porozumieniu z władzami Miechowa.

Przedstawione propozycje związane są przede wszystkim ze zmianą zagospodarowania przestrzennego i organizacji ruchu w centrum miasta. Zaproponowano również wygodne połączenie centrum Miechowa z dworcem kolejowym.

Biorąc pod uwagę perspektywę rozwoju zewnętrznego układu drogowego proponowane rozwiązania mogą być z powodzeniem wdrożone, początkowo w formie testowej. Całe studium w wersji papierowej zostało przekazane władzom Miechowa.

Podczas prac nad projektem studenci mieli okazję pogłębić wiedzę na temat partycypacji społecznej, planowania przestrzennego oraz poznać analityczne narzędzia symulacji ruchu. Prócz praktycznego wymiaru, projekt niósł ze sobą także efekty naukowe. Na podstawie danych zgromadzonych w projekcie przygotowywane są referaty na liczne konferencje naukowe.

Serdecznie gratulujemy studentom i opiekunom Koła Naukowego Systemów Komunikacyjnych Politechniki Krakowskiej otrzymanego wyróżnienia i dziękujemy za dotychczasową współpracę w ramach realizowanego projektu „Miechów MoviGo”!

Podziel się:


na górę