29 Środa, 29 marca 2023 Wiktoryna, Cyryl, Eustachy
Pogoda

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

wtorek, 31 stycznia 2023
Kliknięcie otwiera galerię

Burmistrz Gminy i Miasta Miechów przypomina, że w dniach
od 1 do 28 lutego br. rolnicy posiadający grunty rolne na terenie naszej gminy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

Producent rolny posiadający grunty rolne dzierżawione w naszej gminie ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego jest zobowiązany dołączyć kserokopię umowy lub oświadczenie o dzierżawionych gruntach.

Do wniosku należy dołączyć faktury (lub ich kopie) potwierdzające zakup oleju napędowego w miesiącach od
1 sierpnia 2022 roku do 31 stycznia 2023 roku.

Limit zwrotu podatku w 2023 r. wynosi: Ilość ha użytków rolnych * 110,00 zł * 1,20 zł oraz średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła * 40,00 zł *1,20 zł.

Prosimy o podawanie we wniosku numeru rachunku bankowego wnioskodawcy oraz telefonu kontaktowego.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie pokój nr 208 (II piętro), tel. 41/3882574 i 41/3882573.

UWAGA: Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Podziel się:


na górę