25 Sobota, 25 maja 2024 Grzegorz, Urban, Magda
Pogoda

Komunikacja Miejska w Miechowie

Nowoczesne autobusy elektryczne:

  • niskopodłogowe,
  • dostosowane de przewozu osób z niepełnosprawnościami,
  • przyjazne dla rodziców z dziećmi (możliwość przewozu wózków).

Autobusy zapewniają cichą i spokojną podróż 21 miejsc siedzących i 29 miejsc stojących.

 

RODZAJE BILETÓW

Bilet jednorazowy:
1 zł (0,50 zł ulgowy)

Bilety okresowe:
30-dniowy 30 zł (ulgowy 15 zł)
90-dniowy 80 zł (ulgowy 40 zł)
Bilety zintegrowane z biletem kolejowym:
30-dniowy 24 zł (ulgowy 12 zł)
90-dniowy 64 zł (ulgowy 32 zł)

PRZEJAZDY BEZPŁATNE

Osoby uprawnione:

1. Dzieci do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego.
2. Posłowie i senatorowie.
3. Inwalidzi wojennii wojskowi (także dla przewodnika towarzyszącego inwalidzie zaliczonym duo I grupy inwalidzkiej).
4. Cywilne i niewidome ofiary działań wojennych oraz ich opiekunowie.

PRZEJAZDY ULGOWE

Osoby uprawnione

1. Uczniowie.
2. Studenci bez względu naw wiek.
3. Emeryci i renciści.
4. Kombatanci i osoby, które podlegały represjom wojennymi o kresu powojennego.

Zakup biletów jednorazowych możliwy w autobusach (płatność wyłącznie bilonem lub kartą płatniczą) oraz w biletomatach Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej. Zakup biletów okresowych w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o ul. Racławicka 41.

Od 2021 roku zakup biletów zintegrowanych w biletomatach Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej (ul. Szewska, ul. 106 Dywizji Piechoty AK, Dworzec PKP).

Zakup autobusów elektrycznych zrealizowany został w ramach projektu pn. „Niskoemisyjny system transportu miejskiego dla Miechowa ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR. 

na górę

Podziel się: