20 Czwartek, 20 czerwca 2024 Bogna, Florentyna, Rafał
Pogoda

Podatki i opłaty lokalne

W zakładce tej zamieszczone są informacje o podatkach: od nieruchomości, od środków transportowych, rolnym i leśnym, a także o zwolnieniu od podatku od nieruchomości. Można tu również znaleźć potrzebne w tym zakresie druki.

Link do formularzy

W Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie funkcjonuje Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta. Jest to nowe, pożyteczne narzędzie, które umożliwia klientom Urzędu drogą elektroniczną uzyskać informacje o aktualnych zobowiązaniach, wysokości podatku od nieruchomości czy opłatach za odpady komunalne.

Dzięki EBOI mieszkaniec może uzyskać informacje o aktualnych zobowiązaniach na rzecz Gminy w zakresie:

 1)  opłaty za gospodarowanie odpadami

 2)  podatku od nieruchomości

3)   podatku rolnego

4)   podatku leśnego

5)   podatku od środków transportowych.

 System EBOI dostępny jest pod adresem: https://eboi.ugim.miechow.eu

 

na górę

Podziel się: