21 Poniedziałek, 21 czerwca 2021 Alicja, Marta, Alojz
Pogoda

Sołeckie Warsztaty Ożywienia Obywatelskiego - Odwołane!

niedziela, 22 marca 2020
Kliknięcie otwiera galerię

Burmistrz Gminy i Miasta Miechów oraz Sołtysi wsi Parkoszowice, Zarogów, Pojałowice, Wymysłów, Nasiechowice wraz z  Radami Sołeckimi zapraszają  na Sołeckie Warsztaty Ożywienia Obywatelskiego „Zasoby i problemy lokalne w moim sołectwie".

Do udziału w warsztatach zapraszamy członków Rad Sołeckich, przedstawicieli lokalnego samorządu, przedsiębiorców, członków organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich, kółek rolniczych, ochotniczej straży pożarnej, młodzieży, klubów seniorskich, instytucji edukacji i rynku pracy oraz wszystkich aktywnych mieszkańców sołectw z Gminy Miechów.

Warsztaty odbędą się w dniu 22 marca 2020 roku w godz. 10.00-15.00 w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie
ul. Henryka Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów. Warsztaty mają charakter otwarty.  

Tematyka:

- Diagnoza problemów lokalnych i zasobów, jakimi dysponuje moje sołectwo/gmina.

- Tworzenie i opracowanie propozycji  inicjatyw lokalnych rozwiązujących problemy sołeckie, ich prezentacja, ocena i wybór najlepszych inicjatyw do realizacji w środowisku wiejskim.

Warsztaty przyczynią się do zwiększenia wiedzy i umiejętności sołtysów, rad sołeckich, przedstawicieli środowisk wiejskich oraz mieszkańców terenów wiejskich z zakresu: prowadzenia dialogu obywatelskiego, metod pozyskiwania wiedzy o problemach mieszkańców od nich samych i ich otoczenia, umiejętnego planowania i wyznaczania ambitnych celów strategicznych służących środowisku wiejskiemu.

Działanie przyczyni się również do podniesienia integracji i współpracy różnych środowisk, co z kolei przełoży się na większe zaangażowanie mieszkańców w sprawy społeczne. Wypracowane pomysły pozwolą na wdrożenie/przetestowanie i nauczenie się realizacji inicjatyw przez środowiska wiejskie na rzecz lokalnych społeczności.

Działanie jest przeprowadzane w ramach Projektu  „Profesjonalni Małopolscy Sołtysi w akcji”,  który realizuje Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów.

Termin realizacji: 15.05.2019 – 30.06.2020. Sfinansowano przez  Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.

Serdecznie zapraszamy do udziału. 

Podziel się:


na górę