07 Piątek, 7 października 2022 Mirella, Marek, Sergiusz
Pogoda

Dom Pracy Twórczej im. Stefana Żechowskiego

Galeria Twórczości i Pracownia Odtworzona Stefana Żechowskiego działa od 2009 roku. Jej misją jest popularyzacja twórczości oraz gromadzenie i udostępnianie dzieł artysty a także wiadomości i memorabiliów związanych z jego osobą. Działalność tę realizuje się również poprzez popularyzację twórczości członków Szczepu Rogate Serce, jako grupy artystycznej, do której przynależał Żechowski. Galeria Żechowskiego stała się też istotnym miejscem życia kulturalnego Miechowa, pozwalając na poszerzenie oferty kulturalno-oświatowej miechowskiego BWA. W dążeniu do realizacji tego założenia konieczne było powiększenie zajmowanej dotąd siedziby i adaptacja nowych pomieszczeń. Możliwość taką zyskano dzięki wsparciu finansowemu przyznanemu w ramach projektu MKiDN. W czerwcu 2011 r. w Galerii Twórczości Stefana Żechowskiego rozpoczął się remont, dofinansowany w ramach projektu Infrastruktura Kultury 2010. Inwestycja wiązała się z powiększeniem zajmowanego przez BWA metrażu, gdzie zaprojektowano powstanie Galerii Twórczości S. Żechowskiego oraz Salonu Sztuki Współczesnej.

W Galerii Żechowskiego udostępniane są oryginalne prace artysty. W zbiorach znajdują się unikalne dzieła z wczesnego okresu twórczości, w tym prace z okresu przed rozpoczęciem profesjonalnej edukacji artystycznej. Kolekcja przekrojowo obrazuje tematy podejmowane przez Żechowskiego w różnych okresach życia, koncentrując się jednak na wspomnieniach z okresu dzieciństwa i młodości oraz filozoficznych rozważaniach i inspiracjach literackich. Oprócz dzieł sztuki gromadzone są pamiątki po artyście, książki będące inspiracją dla jego twórczości, odznaczenia i dyplomy. Zbierane są również i archiwizowane w zapisie elektronicznym fragmenty zapisków artysty, z jego dzienników, listów i esejów filozoficznych.

W Galerii Żechowskiego można nabyć album monograficzny „Stefan Żechowski. A jednak nie zmarnowałem swojego życia”, zawierający kalendarium życia i liczne reprodukcje jego prac. Można też zakupić reprodukcje dzieł artysty oprawione w ramy z passe-partout. Na miejscu udostępnione są także publikacje poświęcone twórczości Żechowskiego oraz artykuły z czasopism i literatury o sztuce traktujące o jego dziełach. Zwiedzający mogą skorzystać z usługi oprowadzania przez przewodnika, który omawia wystawę i przybliża biografię i konteksty twórczości Żechowskiego.

Salon Sztuki Współczesnej: kolekcja sztuki współczesnej liczy obecnie około 300 eksponatów, zgromadzonych na przestrzeni 25-letniej działalności miechowskiego BWA. Są wśród nich prace wykonane w różnych technikach i z różnych rodzajów sztuk wizualnych, tj. malarstwo, rysunek, grafika, fotografia, tkanina artystyczna czy rzeźba. Galeria posiada również m.in. dzieła Stanisława Baja, Stanisława Batrucha, Stanisława Chomiczewskiego, Zivile Jasutyte, Janusza Lewandowskiego, Leszka Misiaka, Guido Pecci, Marka Saka i wielu innych wybitnych twórców polskich i zagranicznych.

Tutaj odbywają się również cykliczne spotkania kulturalne, tzw. „Niedzielne poranki ze sztuką”, mające charakter spotkań autorskich, rozmów o sztuce, bądź koncertów muzyki klasycznej czy poetyckich recytacji. Miechowianie i nasi goście mogą przy kawie, w miłej atmosferze i artystycznej oprawie spędzić niedzielne przedpołudnie. Poranki odbywają się średnio raz w miesiącu.

W Domu Pracy Twórczej im. Stefana Żechowskiego działają:

Pracownia Odtworzona Stefana Żechowskiego
Galeria Twórczości Stefana Żechowskiego
Salon Sztuki Współczesnej
Pracownia komputerowa dla młodzieży


BWA „U JAKSY”
DOM PRACY TWÓRCZEJ
im. S. Żechowskiego
Czas pracy ruchomy uzależniony  od rodzaju organizowanych imprez zapowiadanych poprzez plakaty i zaproszenia.

Zwiedzanie ekspozycji stałych od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 - 14.00.
Wstęp na ekspozycje - 2 zł

W innym terminie obiekt dostępny po wcześniejszym uzgodnieniu.

Dom Pracy Twórczej im. Stefana Żechowskiego - zdjęcia

na górę