Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Aktualności A A A RSS pdf drukuj

Autobusy elektryczne już kursują po Miechowie

poniedziałek, 26 października 2020

Od niedzieli 25 października 2020 r. Miechów ma swoją komunikację miejską.  Punktualnie, zgodnie z niedzielnym rozkładem o godzinie 11.00 z bazy ZWiK Sp. z o.o. regularne kursy rozpoczęły nowe autobusy elektryczne. Miechowskie elektryki obsługują dwie trasy, które łączą krańce miasta i przebiegają przez jego centrum.

Uruchomienie Komunikacji Miejskiej w Miechowie (linii dowozowej do dworca PKP) realizowane jest zgodnie założeniami projektu pn. „Niskoemisyjny system transportu miejskiego dla Miechowa” na który Gmina Miechów pozyskała dofinansowanie z funduszy europejskich w ramach projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Powyższy projekt  jest jednym z wielu ekologicznych przedsięwzięć realizowanych w Gminie Miechów, a związanych z ograniczeniem niskiej emisji oraz organizacją transportu. Oprócz zakupu autobusów elektrycznych, projekt obejmował budowę w 2018 roku pierwszego odcinka ścieżki rowerowej o dł. 1,3 km od skrzyżowania DK7 z ul. Szewską do ul. Warszawskiej w Miechowie. Trasa w najbliższych dniach zostanie doposażona w wiatę rowerową PV, stację naprawy rowerów oraz kosze na śmieci.

  • Całkowita wartość projektu - 5 417 660,33 zł
  • Wartość kosztów kwalifikowalnych - 3 391 856,26 zł
  • Wartość dofinansowania - 2 883 077,79 zł
  • Pożyczka preferencyjna na wkład własny z WFOŚiGW w Krakowie -1 259 123,43 zł
  • Odzyskanie podatku VAT od zakupionych autobusów - 844 100 zł  
  • Data podpisania umowy  o dofinansowanie projektu pn. „Niskoemisyjny system transportu miejskiego dla Miechowa” z Zarządem Województwa Małopolskiego - 06.03.2018 r.
  • Data podpisania umowy z Firmą Solaris Bus&Coach sp. z o.o. na zakup autobusów elektrycznych wraz z ładowarką (na kwotę 4 514 100,00 zł ) - 26.07.2019  r.  

Autobusy elektryczne wykorzystywane będą do realizacji transportu publicznego na terenie miasta Miechowa, a przede wszystkim - zgodnie z założeniami projektu służyć mają jako linia dowozowa do Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (dworca PKP). Miechowskie „elektryki” to fabrycznie nowe pojazdy Solaris typu Urbino 8,9 LE electric, z liczbą  miejsc 45 w tym 21 miejsc siedzących. Niskopodłogowe autobusy wyposażone są w klimatyzację, monitoring, ładowarki USB, elektroniczny system wewnętrznej i zewnętrznej informacji pasażerskiej, biletomaty.  

Projekt obejmuje również utwardzenie terenu przy przystankach autobusowych, zakup koszy na śmieci, lamp ulicznych z zasilaniem PV oraz myjki ciśnieniowej z podestem mobilnym, która umożliwi utrzymanie taboru w czystości.

W oparciu o umowę podpisaną w dniu 21 września 2020 r. operatorem komunikacji będzie Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Miechowie.  Autobusy elektryczne kursować będą na trasie ZWiK Sp. z o.o. - Dworzec PKP w obu kierunkach.

Trasa linii nr 1  rozpoczyna się na przystanku zlokalizowanym  przy bazie ZWIK Sp. z o.o. i przebiega przez ulice:  Racławicka,  Szpitalna, Z Pęckowskiego, J. Piłsudskiego, J. Słowackiego, 106 Dywizji AK (os. Gen. Wł. Sikorskiego), St. Daneckiej, H. Sienkiewicza,  kończąc na  przystanku: Dworzec PKP.

Trasa 2 obejmie przystanki przy ZWiK oraz ulice: Racławicka, Topolowa, Kamienna, Szewska (os. Parkowe), Traugutta, Konopnickiej, Rynek, Sienkiewicza, Dworzec PKP.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Miasta Miechów obowiązywać będą następujące ceny biletów:

RODZAJE BILETÓW

Bilet jednorazowy:

1 zł (0,50 zł ulgowy)

Bilety okresowe:
30-dniowy 30 zł (ulgowy 15 zł)
90-dniowy 80 zł (ulgowy  40 zł)
Bilety zintegrowane z biletem kolejowym:
30-dniowy 24 zł (ulgowy 12 zł)
90-dniowy 64 zł (ulgowy 32 zł)

 PRZEJAZDY BEZPŁATNE

Osoby uprawnione:
1. Dzieci do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego.
2. Posłowie i senatorowie.
3. Inwalidzi wojenni wojskowi (także dla przewodnika towarzyszącego inwalidzie zaliczonym duo I grupy inwalidzkiej).
4. Cywilne i niewidome ofiary działań wojennych oraz ich opiekunowie.

PRZEJAZDY ULGOWE

Osoby uprawnione
1. Uczniowie.
2. Studenci bez względu naw wiek.
3. Emeryci i renciści.
4. Kombatanci i osoby, które podlegały represjom wojennymi o kresu powojennego.

Zakup biletów jednorazowych możliwy w autobusach (płatność wyłącznie bilonem lub kartą płatniczą) oraz w biletomatach Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej. Zakup biletów okresowych w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o ul. Racławicka 41. Od 2021 roku zakup biletów zintegrowanych w biletomatach Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej (ul. Szewska, ul. 106 Dywizji Piechoty AK, Dworzec PKP) i aplikacji iMKA.

Rozkłady jazdy Komunikacji Miejskiej dostępne są na stronie https://www.miechow.eu/miasto-i-gmina/mkm/

Podziel się:

W tej kategorii: