04 Niedziela, 4 grudnia 2022 Barbara, Bernard, Krystian
Pogoda

Bezpłatna teleopieka w gminie Miechów dla osób 65+

czwartek, 21 lipca 2022
Kliknięcie otwiera galerię

Gmina Miechów przystąpiła do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. W związku z tym, mieszkańcy w wieku 65 lat i więcej mogą uzyskać wparcie w postaci bezpłatnej opaski bezpieczeństwa oraz opiekę centrum telemonitoringu działającego 24h/dobę 7 dni w tygodniu.

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby, które są mieszkańcami gminy Miechów, mają 65 lat lub więcej, mają problemy w codziennym funkcjonowaniu ze względu na stan zdrowia, prowadzą samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić osobie starszej wystarczającego wsparcia.

Rekrutacja składa się z czterech etapów:

 I – składanie dokumentów w Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie (uzupełnionego formularza zgłoszeniowego oraz podpisanej klauzuli informacyjnej z zakresu ochrony danych osobowych)

 II – weryfikacja dokumentów pod względem spełnienia kryteriów warunkujących udział w Programie na zasadzie spełnia/ niespełnia

 III – ocena i utworzenie listy Odbiorców wsparcia oraz listy rezerwowej w oparciu o kolejność zgłoszeń

 IV - telefoniczne lub drogą elektroniczną poinformowanie kandydatów o wynikach rekrutacji.

Osoby spełniające kryteria udziału w programie będą do niego kwalifikowane zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Osoby, które mimo spełniania kryteriów warunkujących udział w Programie, nie zostały wybrane do przyznania wsparcia z powodu braku wolnych miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej.

Zadanie finansowane ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Rekrutację prowadzi Referat Spraw Społecznych, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UGiM, pok. 214 oraz 215, tel. 41 383 00 40, wew. 14, 534 533 551. 

Podziel się:


na górę