22 Piątek, 22 października 2021 Halki, Filipa, Przybysława
Pogoda

Dyżury GKRPA we wrześniu

wtorek, 14 września 2021
Kliknięcie otwiera galerię

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miechowie informuje, iż we wrześniu zespoły motywacyjne odbędą się 21 września 2021 r. w godzinach 11:00-13:00 oraz 15:00-17:00.

Dodatkowo, 20 oraz 27 września br. w godz. 16.00-17.00, dyżur będzie pełniła Iwona Janus-Stanecka, specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji w pokoju nr 11 (parter budynku Urzędu). Numer telefonu: 725 603 886.

Kontakt z członkami komisji możliwy jest poprzez:

- spotkania osobiste w godzinach pracy urzędu w pok. nr 214 oraz 215

- telefon: 41 383 00 40 wew. 14 (w godzinach pracy urzędu)

- e-mail: gkrpa@miechow.eu

Należy pamiętać, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami, wniosek o zobowiązanie do leczenia odwykowego, można kierować wobec osób, które w związku ze swoją chorobą alkoholową:

- powodują rozkład życia rodzinnego,

- powodują demoralizację nieletnich,

- systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny,

- uchylają się od obowiązku zaspakajania potrzeb rodziny.

Podziel się:


na górę