19 Środa, 19 czerwca 2024 Gerwazy, Protazy, Julianna
Pogoda

EBOI – sprawdź, czy zalegasz z płatnościami

piątek, 6 maja 2022
Kliknięcie otwiera galerię

W Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie funkcjonuje Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta. Jest to nowe, pożyteczne narzędzie, które umożliwia klientom Urzędu drogą elektroniczną uzyskać informacje o aktualnych zobowiązaniach, wysokości podatku od nieruchomości czy opłatach za odpady komunalne.

Dzięki EBOI mieszkaniec może uzyskać informacje o aktualnych zobowiązaniach na rzecz Gminy w zakresie:

 1)  opłaty za gospodarowanie odpadami

 2)  podatku od nieruchomości

3)   podatku rolnego

4)   podatku leśnego

5)   podatku od środków transportowych.

 System EBOI dostępny jest pod adresem: https://eboi.ugim.miechow.eu

Dzięki temu będzie można sprawdzić, czy uregulowaliśmy już dane opłaty oraz do kiedy mija termin ich zapłaty. EBOI pozwala również na pobranie druku płatniczego oraz na bezpośredni przelew, po przekierowaniu do bankowości elektronicznej.

Aby rozpocząć korzystanie z usług EBOI konieczne jest założenie profilu zaufanego pod adresem https://pz.gov.pl/. Więcej informacji o profilu zaufanym na stronie https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany.

Profil zaufany jest narzędziem do potwierdzania tożsamości przy wypełnianiu elektronicznych wniosków czy korespondencji z urzędem. Możliwe jest również logowanie do EBOI za pomocą bankowości elektronicznej banków, które zintegrowały się z Profilem Zaufanym.

EBOI finansowany jest w ramach projektu partnerski pt. ''E-urzędy w województwie małopolskim'' w ramach zadania Elektronizacja procesu obsługi dla podatków i opłat w urzędach JST, automatyzacja rozliczeń oraz poprawa dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy w 8 urzędach JST.

Podziel się:


na górę