21 Poniedziałek, 21 czerwca 2021 Alicja, Marta, Alojz
Pogoda

Ekodoradcy dla biznesu

czwartek, 2 lipca 2020
Kliknięcie otwiera galerię

Jeśli prowadzisz firmę należącą do sektora MŚP i chciałbyś, aby jej działania były bardziej prośrodowiskowe, to ta oferta jest dla Ciebie!

Ekodoradcy dla przedsiębiorców
to specjaliści zatrudnieni w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie, udzielają oni informacji na temat źródeł finansowania ekoinnowacji w przedsiębiorstwach.

Działalność ekodoradców jest bezpłatna. Warto dodać, iż są oni mobilni, co oznacza, że swoje usługi mogą świadczyć bezpośrednio w siedzibie przedsiębiorcy.

Ekodoradca może zaoferować przedsiębiorcy informowanie, edukowanie i doradzanie –  tak w skrócie można opisać działania ekodoradcy. Warto zwrócić uwagę szczególnie na dwa obszary:

1. Diagnozowanie potrzeb firmy

Ekodoradca zweryfikuje oraz wstępnie oceni jakie potrzeby posiada przedsiębiorstwo w zakresie możliwości zwiększenia efektywności energetycznej procesów produkcyjnych /obiektów/środków transportu/instalacji/urządzeń technicznych/oświetlenia.
Zidentyfikuje również możliwości wdrożenia idei Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ) w procesach produkcyjnych firmy.

Ekodoradca dokona diagnozy obowiązków prawnych przedsiębiorstwa w zakresie środowiskowym oraz stopnia ich spełniania z uwzględnieniem rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

2. Informowanie o wymogach prawnych i istniejących możliwościach wsparcia inwestycji

Ekodoradca poinformuje przedsiębiorcę o wymaganych opłatach/sprawozdaniach za korzystanie ze środowiska oraz o innych obowiązkach, w tym związanych z emisją zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza, gospodarki wodno-ściekowej, czy też emitowanego hałasu. Co więcej, wskaże  możliwości zastosowania OZE w kontekście oszczędności energii elektrycznej, cieplnej oraz wykorzystania ciepła odpadowego. Ekodoradca wskaże również potencjalne źródła finansowania ze środków zewnętrznych inwestycji z zakresu ekoinnowacji, OZE i efektywności energetycznej. Po dokonaniu diagnozy potrzeb będzie w stanie nakreślić, jakie korzyści da firmie wdrożenie systemu zarządzania prośrodowiskowego czy też idei GOZ.

Przedsiębiorstwa należące do sektora MŚP, które chciałyby wprowadzić rozwiązania prośrodowiskowe w swojej firmie już dziś mogą skontaktować się z Zespołem ds. ekodoradców w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości, tel. 123679158, ekodoradcy@mcp.malopolska.pl.

Zapraszamy na stronę http://www.mcp.malopolska.pl/realizowane-dzialania/ekodoradcy-dla-biznesu.

Podziel się:


na górę