21 Poniedziałek, 21 czerwca 2021 Alicja, Marta, Alojz
Pogoda

Kolejna świetlica wiejska po modernizacji

piątek, 3 lipca 2020
Kliknięcie otwiera galerię

W dniu 3 lipca dokonano odbioru zadania pn. "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Pstroszycach Drugich oraz utworzenie Centrum Promocji Obszarów Natura 2000”.

Inwestycja zrealizowana została przez Gminę Miechów ze środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.  

Świetlica w Pstroszycach Drugich została poddana kompleksowej przebudowie. Prace obejmowały wymianę stolarki, posadzek, docieplenie ścian i stropodachu, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku.

Wartość prac budowlanych wyniosła 581 110, 68 zł, kwota pozyskanej dotacji w ramach PROW - 369 760,00 zł, wkład własny gminy Miechów - 211 349,95 zł.

To kolejna świetlica na terenie gminy Miechów, która po przeprowadzonych pracach modernizacyjnych nie tylko nabrała nowego wyglądu, ale przede wszystkim będzie służyć aktywizacji mieszkańców. W budynku tym, zgodnie założeniami, powstanie również centrum promocji obszarów Natura 2000 - wspierane merytorycznie przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

W centrum organizowane będą szkolenia i warsztaty, w których uczestnicy będą mogli poszerzać swoją wiedzę o walorach przyrodniczych regionu. Zajęcia skierowane  będą m.in. do uczniów, studentów, przedstawicieli sołectw, kół gospodyń, seniorów i turystów.

W odbiorze zadania uczestniczyli: Burmistrz Gminy i Miasta Miechów - Dariusz Marczewski, Sołtys Pstroszyc Drugich - Dariusz Ordys, wykonawca, inspektor nadzoru oraz pracownicy UGIM  w Miechowie. Prace realizował Zakład Ogólnobudowlany i Instalacji Elektrycznych z Orłowa.

Podziel się:


na górę