Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Aktualności A A A RSS pdf drukuj

Fotowoltaika i kolektory - informacje dla beneficjentów

poniedziałek, 11 stycznia 2021

Gmina Miechów przekazuje najważniejsze informacje dotyczące realizacji projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”.

Podstawowe warunki uczestnictwa w projekcie:

  1. Prawo własności do obiektu  (umowę muszą podpisać wszyscy właściciele).
  2. Możliwość techniczna montażu instalacji fotowoltaicznej lub solarnej (np. brak możliwości montażu na dachach pokrytych azbestem)
  3. Brak jakichkolwiek zaległości finansowych ( w tym podatkowych) wobec Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie.

Ważne: pomimo dokonania wpłaty wkładu własnego osoba/osoby  z zaległościami wobec Urzędu Gminy które nie uregulują zaległości z dniem wpłaty wkładu własnego, zostaną skreślone z listy podstawowej.

       4. Uiszczenie wkładu własnego.
       5. Brak instalacji tego samego typu fotowoltaicznej/solarnej na obiekcie, współfinansowanym
       z funduszy publicznych.

Szczegółowe informacje znajdą państwo we wzorach umów i regulaminie zamieszczonych poniżej.

Wpłaty należy dokonywać na  rachunek Gminy Miechów  (po otrzymaniu pisma informującego z Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie).

nr:  40 8591 0007 0200 0713 8080 0124

tytułem: solary/fotowoltaika 

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu zamieszczane będą na bieżąco w zakładce "Ekopartnerzy" www.miechow.eu/miasto-i-gmina/ekopartnerzy/

Podziel się: