Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Aktualności A A A RSS pdf drukuj

Fundusz Dróg Samorządowych

wtorek, 6 października 2020

Gmina Miechów realizuje inwestycję dofinansowaną ze środków Państwowego Funduszu pn. „Przebudowa drogi gminnej K 140288 ulica Wesoła w km 0+000 do 0+290 w miejscowości Miechów, gmina Miechów.”

Informacje ogólne:

zadanie realizowane przez TRAKT S.A., Górki Szczukowskie 1 k. Kielc, 26-065 Piekoszów w ramach umowy z dnia 07.07.2020r nr DT 18/2020. Wartość umowy : 657 924, 33 zł. 

Cel projektu: przebudowa drogi gminnej ul. Wesoła w Miechowie

Planowane efekty:

1. poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez: budowę wyniesionego przejścia dla pieszych , wyniesionego skrzyżowania oraz budowę sygnalizacji ostrzegawczej

2. zapewnienie spójności sieci dróg publicznych  

3. zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych

4. poprawa dostępności terenów inwestycyjnych

Informacje dot. realizacji inwestycji:

https://www.miechow.eu/miasto-i-gmina/aktualnosci/Przekazano-plac-budowy-na-remont-ul-Wesolej/

Obecnie realizowane są prace związane z robotami przygotowawczymi i ziemnymi. 

Podziel się: