21 Poniedziałek, 21 czerwca 2021 Alicja, Marta, Alojz
Pogoda

Przekazano plac budowy na remont ul. Wesołej

wtorek, 7 lipca 2020
Kliknięcie otwiera galerię

7 lipca przekazano plac budowy na wykonanie inwestycji drogowej w centrum Miechowa obejmującej przebudowę ul. Wesołej.

Zadanie realizowane jest przez gminę Miechów w ramach dofinansowania pozyskanego z Funduszu Dróg Samorządowych.
Planowana wartość inwestycji to kwota 657 924,33 zł.

Remont ulicy Wesołej dł. 0.290 km obejmuje wymianę elementów konstrukcyjnych drogi, ułożenie nowej nakładki asfaltowej i przebudowę chodników. W zakresie prac zaplanowano także remont oświetlenia ulicznego polegający na wymianie istniejących słupów i opraw oświetleniowych na oprawy typu Led.

Na skrzyżowaniu ul. Wesołej z ul. Jagiellońską wykonane zostanie wyniesione przejście dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa przechodniów.

W przekazaniu placu budowy uczestniczył Burmistrz Gminy i Miasta Miechów – Dariusz Marczewski, Radny Rady Miejskiej – Wojciech Tambor, wykonawca, inspektor nadzoru oraz pracownicy Referatu Dróg i Zamówień Publicznych UGiM w Miechowie.

Przebudowa zniszczonej infrastruktury drogowej na ul. Wesołej realizowana będzie przez podmiot wybrany w drodze przetargu nieograniczonego firmę Trakt S.A.

Planowany termin zakończenia prac - maj 2021 r.

Podziel się:


na górę