30 Sobota, 30 września 2023 Róża, Szczęsny, Benon
Pogoda

Fundusz Sołecki 2023. Mieszkańcy zadecydują na co przeznaczyć pieniądze

czwartek, 4 sierpnia 2022
Kliknięcie otwiera galerię

W ostatnich dniach Gmina Miechów przekazała wszystkim sołectwom informacje o kwotach przeznaczonych na 2023 rok
w ramach Funduszu Sołeckiego. Zadania, które zostaną zrealizowane dzięki otrzymanym środkom wyznaczą mieszkańcy.

Modernizacja dróg do pól, budowa oświetlenia ulicznego, przebudowa świetlic wiejskich, a może budowa lub ulepszenie placów zabaw?
Do końca września mieszkańcy trzydziestu czterech gminnych sołectw mają czas aby zadecydować na co przeznaczą pieniądze otrzymane w ramach jedenastej edycji Funduszu Sołeckiego.

Z uwagi na zróżnicowane potrzeby poszczególnych miejscowości, w każdej z nich fundusz obejmować może inne inicjatywy.

– Zachęcam mieszkańców do udziału w planowanych przez panie i panów sołtysów zebraniach, podczas których zapadną decyzje o przeznaczeniu środków – podkreśla Dariusz Marczewski Burmistrz Gminy i Miasta Miechów.

Kwoty Funduszu Sołeckiego na 2023:

Biskupice 26 032,87 zł

Brzuchania 23 788,66 zł

Bukowska Wola 30 471,43 zł

Celiny Przesławickie 16 557,30 zł

Dziewięcioły 20 746,50 zł

Falniów 25 534,16 zł

Falniów-Wysiołek 13 864,25 zł

Glinica 17 903,83 zł

Jaksice 36 605,61 zł

Kalina Mała 26 581,46 zł

Kalina-Lisiniec 15 011,29 zł

Kalina-Rędziny 24 935,70 zł

Kamieńczyce 12 767,08 zł

Komorów 19 649,33 zł

Nasiechowice 28 027,73 zł

Parkoszowice 18 402,55 zł

Podleśna Wola 28 426,70 zł

Podmiejska Wola 15 260,65 zł

Pojałowice 25 035,44 zł

Poradów 20 098,17 zł

Przesławice 23 788,66 zł

Pstroszyce Drugie 18 203,06 zł

Pstroszyce Pierwsze 21 644,19 zł

Siedliska 17 554,73 zł

Sławice Szlacheckie 20 896,12 zł

Strzeżów Drugi 21 295,09 zł

Strzeżów Pierwszy 23 838,53 zł

Szczepanowice 29 673,48 zł

Widnica 17 006,15 zł

Wielki Dół 17 155,76 zł

Wymysłów 17 554,73 zł

Zagorzyce 21 843,67 zł

Zapustka 12 916,69 zł

Zarogów 27 130,04 zł

Łącznie 736 201,61 zł.

Fundusz Sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców wsi. Podstawą prawną jego funkcjonowania jest Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim.

Od kwoty wydanej na przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego przysługuje zwrot części poniesionych wydatków
z Budżetu Państwa.

Podziel się:


na górę