Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Aktualności A A A RSS pdf drukuj

Centrum Promocji Obszarów Natura 2000

środa, 9 września 2020

9 września odbyło  się uroczyste otwarcie Centrum Promocji Obszarów Natura 2000, które powstało  w nowo przebudowanej Świetlicy  Wiejskiej w Pstroszycach Drugich.

Podczas uroczystości Dariusz Marczewski, Burmistrz Gminy i Miasta Miechów  przedstawił szczegóły realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Pstroszycach Drugich oraz utworzenie Centrum Promocji Obszarów Natura 2000”   oraz założenia i  cel  powstania Centrum Promocji Obszarów Natura 2000, którym jest  wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich oraz zaspokojenie potrzeb społeczno- kulturalno-edukacyjnych mieszkańców.

W  Centrum prowadzone będą zajęcia edukacyjne oraz działania ukierunkowane   na promocję obszarów Natura 2000 na terenie miechowszczyzny. Organizowane szkolenia i warsztaty poszerzą  wiedzę  uczestników o walorach przyrodniczych regionu. Zajęcia skierowane  będą m.in. do uczniów, studentów, przedstawicieli sołectw, kół gospodyń, seniorów i turystów. Zgodnie z założeniami  Centrum będzie wspierane  merytorycznie przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie. 

W czasie spotkania  przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie –  Dr. Anna Trojecka-Brzezińska zaprezentowała ideę powstania i zasady funkcjonowania sieci Natura 2000 w Polsce.  Uczestników  zapoznano również z walorami  przyrodniczymi obszarów Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej. Inauguracyjne spotkanie w centrum prowadziła Izabela Banaszewska  pracownik  RDOŚ w Krakowie.                                                                                        

W uroczystym otwarciu uczestniczyli: Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Krakowie  - Małgorzata Mordarska – Duda, Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego – Hanna Pompa -Obońska,  Przedstawiciele Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Wicestarosta Powiatu Miechowskiego  - Paweł Osikowski, Wójt Gminy  Gołcza - Lesław Blacha, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej  w Miechowie - Helena Kruszec, Sołtysi Gminy Miechów , przedstawiciele instytucji, organizacji pozarządowych regionalnych i lokalnych  oraz   pracownicy UGIM   w Miechowie.

Inwestycja pn. "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Pstroszycach Drugich oraz utworzenie Centrum Promocji Obszarów Natura 2000”  zrealizowane  zostały przez Gminę Miechów ze środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.   Wartość prac budowlanych wyniosła 581 110, 68 zł, kwota pozyskanej dotacji w ramach PROW - 369 760,00 zł, wkład własny gminy Miechów - 211 349,95 zł.         

Centrum Promocji Obszarów Natura 2000
Podziel się:

W tej kategorii: