Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Aktualności A A A RSS pdf drukuj

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych - przypomnienie o terminie wniesienia opłaty .

poniedziałek, 7 września 2020

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie przypomina , że zgodnie z art. 11 pkt 7 oraz art. 18 ust. 12 litera a i b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U 2019 poz. 2277 z poźn. zm) w dniu 30 września b.r upływa termin wniesienia III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Brak wniesienia opłaty w obowiązującym terminie zgodne z art.18 ust.12 pkt.5 wyżej cytowanej ustawy spowoduje wygaśnięcie posiadanego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Opłaty można dokonać na konto bankowe nr 1708591 0007 0200 0013 8080 0008

lub w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie.

Podziel się:

W tej kategorii: