08 Czwartek, 8 czerwca 2023 Ada, Maksymilian, Seweryn
Pogoda

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa - nabór wniosków

wtorek, 11 stycznia 2022
Kliknięcie otwiera galerię

Ogłoszenie numer 1/2022 

Miechowskie  Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania  działająca na terenie gmin: Charsznica,  Gołcza,  Kozłów,  Książ Wielki,  Miechów,  Racławice,  Słaboszów  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

Budowa lub przebudowa  ogólnodostępnej i niekomercyjnej  infrastruktury turystycznej  lub  rekreacyjnej  lub  kulturalnej - w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury. Wsparcie udzielane jest: w formie  refundacji  poniesionych kosztów  ( JST  63,63%  a pozostali beneficjenci  80% kosztów kwalifikowanych wskazanych we wniosku).  

Zgodnie z zapisami  LSR całkowita minimalna wartość operacji  nie może być mniejsza niż 50 000 zł.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od  01.02.2022  do 21-02-2022  do godz. 1700
Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa  Lokalna Grupa Działania  w Miechowie  ul. Janów Dolny 17/3 w godz. od 900 do 1700

Zakres tematyczny operacji:

Przedsięwzięcie nr 2.2.1  Rozwój infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej  lub kulturalnej.                  

Wskaźnik produktu- W 2 .2 .1 Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjne lub kulturalnej. Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 281 225,56 €  /ok. 1 125 022,24 zł/.

Więcej informacji na stronie www.miechowjaksa.home.pl tel. 41 38 349 43.

Podziel się:


na górę