07 Piątek, 7 października 2022 Mirella, Marek, Sergiusz
Pogoda

Mieszkańcy powitali Kadrówkę

poniedziałek, 8 sierpnia 2022
Kliknięcie otwiera galerię

Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej dotarł na miechowski Rynek w niedzielę 7 sierpnia. W ramach uroczystości złożono znicze przy pamiątkowej tablicy przy ul. Piłsudskiego oraz kwiaty przy pomniku z Orłem, zaprezentowano „Małą Kasztankę", a także odśpiewano hymn narodowy i pieśni patriotyczne.

Jak co roku z krakowskich Oleandrów do Miechowa przybyła Kadrówka. Na miechowskim Rynku mieszkańcy miasta, przedstawiciele sejmiku województwa małopolskiego, władze gminy i powiatu, duchowni, komendanci powiatowi policji i straży pożarnej, reprezentanci Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej oraz Małopolskiego Kuratorium Oświaty, jak również harcerze przywitali uczestników marszu w asyście orkiestr dętych z Miechowa, Nasiechowic i Sławic.

Reprezentacja Kadrówki z komendantem Dionizym Krawczyńskim na czele złożyła znicze pod pamiątkową tablicą na ul. J. Piłsudskiego. Na Rynku wspólnie odśpiewano hymn narodowy oraz pieśń reprezentacyjną WP „My Pierwsza Brygada".

– Jest to okazja, aby w jednym miejscu spotkali się ci, którzy Polskę kochają ponad wszystko – podkreślił podczas przemowy Honorowy Komendant Marszu minister Jan Józef Kasprzyk.

– 7 sierpnia to dzień szczególny dla Miechowa, bowiem w tym dniu od lat na miechowskim Rynku witamy uczestników Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej, który podąża z Krakowa do Kielc. Przemierzając po drodze kolejne miejscowości, pokazuje historię, edukuje i zachęca do przyjmowania postaw patriotycznych – mówił Dariusz Marczewski, Burmistrz Gminy i Miasta Miechów. – Jesteśmy wdzięczni za podejmowany przez was trud. Jednocześnie pamiętamy o historii i ciągle ją przypominamy – zwrócił się do delegacji i uczestników marszu burmistrz.

W swojej przemowie włodarz miasta nawiązał także do rzeźby „Małej Kasztanki", dedykowanej dzieciom dla upamiętnienia słynnego konia Marszałka Józefa Piłsudskiego. Rzeźba została zaprezentowana podczas wydarzenia.

Nagrody i odznaczenia dla najbardziej zasłużonych

W trakcie trwania uroczystości najbardziej zasłużonym w krzewieniu postaw patriotycznych osobom zostały przyznane medale i nagrody.

Minister Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych odznaczył medalem Pro Bono Poloniae fundatora rzeźby „Małej Kasztanki" Bronisława Nowaka, a medalami Pro Patria Jarosława Mudzyna, Zygmunta Murdzę i Pawła Olchawę, dyrektora BWA „U Jaksy" w Miechowie, którzy przyczynili się do powstania pomnika. Medal Pro Patria odebrał za zeszły rok sołtys Wodzisławia Wojciech Gądek.

Wyróżnienia przyznane zostały także uczestnikom marszu oraz osobom, które ich wspierają. Odznaki za trzykrotny udział w marszu otrzymały kawalerzystki Maja Węgrzyn i Marlena Kumońska. Za pomoc uczestnikom marszu podczas obecności w Miechowie statuetkę „Skrzydło Niepodległości" odebrała dyrektor Zespołu Szkół
nr 2 w Miechowie Monika Marzec. Statuetka „Śladem Bohaterów" powędrowała do Zofii i Stanisława Osmendów, wielokrotnie goszczących uczestników marszu.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Miechowa Dariusz Marczewski wyróżnił osoby zaangażowane w wykonanie rzeźby najsłynniejszego konia II RP, również przyznając im symboliczne statuetki. Nagrody otrzymali: minister Jan Józef Kasprzyk, Komendant Marszu Pierwszej Kompanii Kadrowej Dionizy Krawczyński, autor rzeźby Władysław Dudek, geodeta zaangażowany w prace geodezyjne Łukasz Pasek oraz małżeństwo zaangażowane w prace projektowe Izabela i Andrzej Fedakowie.

W 57. Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej w Miechowie udział wzięli: młodzież ze Związku Strzeleckiego „Strzelec", harcerze, uczniowie szkół noszących imię Piłsudskiego, żołnierze z jednostek WP dziedziczących tradycje legionowe, a także kawalerzyści ze stowarzyszeń kultywujących tradycje ułańskie II RP.

Kadrówka a niepodległość

6 sierpnia 1914 r. na rozkaz Piłsudskiego z krakowskich Oleandrów wyruszyła I Kompania Kadrowa. O godz. 9.45 jej żołnierze obalili słupy graniczne państw zaborczych w Michałowicach i po wyzwoleniu z rąk rosyjskich Słomnik, Miechowa, Jędrzejowa oraz Chęcin, dotarli do Kielc 12 sierpnia.

Kadrówka była pierwszym od powstania styczniowego regularnym oddziałem armii polskiej. Dała początek Legionom Polskim, które swym wysiłkiem zbrojnym w latach I wojny światowej przyczyniły się do odzyskania niepodległości w 1918 r.

Podziel się:


na górę