21 Poniedziałek, 21 czerwca 2021 Alicja, Marta, Alojz
Pogoda

Modernizacje dróg dojazdowych do pól

wtorek, 7 lipca 2020
Kliknięcie otwiera galerię

Rozpoczynają się remonty kolejnych odcinków dróg dojazdowych do pól na terenie gminy Miechów. Prace obejmować będą następujące zadania:

1. Remont (modernizacja) drogi gminnej dojazdowej do pól w m. Poradów dł. 0,380 km

2. Remont (modernizacja) drogi gminnej dojazdowej do pól w m. Miechów dł. 0,350 km

W ramach prac wykonane zostaną roboty przygotowawcze, ziemne, podbudowa oraz nawierzchnia asfaltowa.

Inwestycje na drogach gminnych dofinansowane zostały ze środków Województwa Małopolskiego przeznaczonych na ochronę gruntów rolnych. Łączna wartość zadań to ponad 300 tys. zł.

Modernizacje dróg dojazdowych do pól realizowane będą przez firmy: AGROBUD z Koniuszy i FHU Michał Mirek z Nasiechowic.

Przekazanie dróg dojazdowych do pól odbyło się przy udziale przedstawicieli Gminy Miechów, Radnych Rady Miejskiej w Miechowie, sołtysa miejscowości Poradów oraz mieszkańców zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia.

Termin zakończenia prac zaplanowano na miesiąc wrzesień.

Podziel się:


na górę