Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Aktualności A A A RSS pdf drukuj

Nabór wniosków LGD

wtorek, 29 września 2020
Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa - ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy

Ogłoszenie dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Miechowskie  Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania działająca na terenie gmin: Charsznica,  Gołcza,  Kozłów,  Książ Wielki,  Miechów, Racławice, Słaboszów informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:
                                 
Nabór Nr 6/2020
Przedsięwzięcie nr 1.1.1  Przedsiębiorcza Ziemia Miechowska
Wskaźnik produktu-W 1.1.1  Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.                             
PREMIA w wysokości 70 000 na jedna operację Wysokość dostępnych środków w ramach naboru  wynosi  286 000  złotych.
                                  
Nabór Nr 7/2020
Przedsięwzięcie nr 1.1.1  Przedsiębiorcza Ziemia Miechowska
Wskaźnik produktu- W 1.1.1  Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego  przedsiębiorstwa. Wysokość dostępnych środków w ramach naboru  wynosi  89 840  złotych na utworzenie jednego nowego miejsca pracy. Wsparcie udzielane jest: w formie  refundacji 70%  kosztów  /nie więcej niż 89 840 zł/

Nabór Nr 8/2020
Przedsięwzięcie nr 2.1.1 – Zdobywanie i podnoszenie wiedzy, kompetencji oraz umiejętności mieszkańców obszaru.   
Wskaźnik produktu-W 2.1.4.Liczba spotkań inf-konsultacyjnych, szkoleń, warsztatów, wyjazdów studyjnych. Wysokość dostępnych środków w ramach naboru  wynosi  85 440 złotych.    
                                       
Nabór Nr 9/2020
Przedsięwzięcie  nr 2.2.2 - Ziemia miechowska aktywna kulturalnie i społecznie. Wskaźnik produktu- W 2.2.4. Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze społecznej i realizujących swoje zainteresowania. Wysokość dostępnych środków w ramach naboru  wynosi  107 796  złotych.

Nabór Nr 10/2020
Przedsięwzięcie  nr 2.2.1 Rozwój infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Wskaźnik produktu- W 2.2.1 Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjne lub kulturalnej Wysokość dostępnych środków w ramach naboru  wynosi  260 642 złotych.

Nabór Nr 11/2020
Przedsięwzięcie:  Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz promocja lokalnych zasobów obszaru LGD.
Wskaźnik produktu- Liczba zabytków i ich otoczenia poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia  z LSR.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru  wynosi  63 366 złotych. Wsparcie udzielane jest: w formie  refundacji  poniesionych kosztów (80% kosztów wskazanych we wniosku a w przypadku j.s.t. 63.63%).   

Wnioski o przyznanie pomocy można składać osobiście  w terminie: od 19.10.2020 do 10. 11. 2020 do godz. 17.00. w nowej siedzibie Stowarzyszenia ul. Janów Dolny 17/3 32-200 Miechów.

Więcej informacji na stronie: www.miechowjaksa.home.pl

Podziel się:

W tej kategorii: