14 Niedziela, 14 sierpnia 2022 Alfred, Maksymilian, Euzebiusz
Pogoda

Pamięć o bohaterach walczących o wolność w Tobruku

poniedziałek, 27 czerwca 2022
Kliknięcie otwiera galerię

Okrągła rocznica 25 lecia nadania Imienia Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich Obrońców Tobruku  szkole Podstawowej w Bukowskiej Woli była okazją do odwiedzenia grobów  Patronów w rocznicę Ich śmierci. 

Pamięć o narodowych bohaterach walczących o wolność  w Tobruku, broniących  strategicznego  miejsca w drodze do Aleksandrii, która była portem alianckim blokującym dostęp wojsk niemieckich do pól naftowych Iraku, czy walczących o  wzgórze  Monte Cassino -  będące kluczową pozycją w „Linii  Gustawa”,  z  punktu widzenia dalszego przebiegu działań wojennych, która  wpłynęły znacząco na osłabienie wojsk niemieckich jest bardzo istotna i warta propagowania.

Na grębałowskim cmentarzu poczet sztandarowy Szkoły w osobach: Łukasza Dąbrowskiego, Oliwii Bazior, Leny Deńcy  wraz z delegacją dyr. Ewą Król i Jadwigą Gładyszowska Tomczyk  w towarzystwie Rodziny Zmarłego złożyli kwiaty i zapalili znicze. Odsłuchaliśmy hymnu Brygady Karpackiej  i sygnału wojskowego. 

Oprócz naszej Szkoły przy grobie z Krzyżem Virtuti Militari  płk Mieczysława Heroda stanęli: syn Krzysztof Herod z małżonką,  brat Edward Herod z synem  Pawłem, zaprzyjaźniony z rodziną  ppłk. Mariusz Pietrusiński z Centrum Operacji Lądowych  DKL.  Po oficjalnej uroczystości na zaproszenie Rodziny Mieczysława Heroda udaliśmy się na obiad, który był okazją do wspomnień o Patronie, o niedawno odbytej wyprawie do Włoch,  ale i omówienie planów na najbliższą przyszłość związaną z kultywowaniem pamięci o Karpatczykach.  

Następne spotkanie z Patronem  miało miejsce na miechowskim cmentarzu, przy grobowcu Władysława Wierzbickiego. Znów jak poprzednio zabrzmiał sygnał wojskowy, Brygada Karpacka. Honory oddał poczet sztandarowy w osobach: Oliwia Bazior, Jagody Nowak i Kingi Wiesławskiej.

Reprezentująca szkołę dyrektor Ewa Król  i nauczyciel historii Jadwiga Gładyszowska Tomczyk złożyły kwiaty i zapaliły znicz.   Udział  uświetnił też swą obecnością Dyrektor Samorządowego Zespołu Edukacji w Miechowie Pan Jerzy Pułka.  Córka Tobrukczyka i bohatera Monte Cassino – Pani  Barbara Wierzbicka Trzebińska  skierowała na żywo za pomocą łącza internetowego ciepłe słowa podziękowania i wzruszenia do zebranych.. „wiem, że mój Ojciec jest dumny z Was w jaki sposób pielęgnujecie pamięć Jego towarzyszy broni…”. 

Miejscem wiecznego spoczynku ppor. Tomasza Skrzyńskiego jest krakowski Cmentarz Rakowicki. Poczet sztandarowy, delegacja szkoły i zaproszeni goście: Edward Herod, Paweł Herod,  z wyjątkowym  udziałem skawińskich harcerzy NZH „Czerwony Mak”, reprezentowanych  przez komendanta  hm. Pawła Grucę, hm. Krzysztofa Brandysa i pwd. Sylwię Grabek stawili się w alejce przy grobie.   Rodzinę  „Ostatniego Ułana Karpackiego” reprezentował syn Wojciech Skrzyński i wnuczka Joanna Skrzyńska.  O wielkiej roli dla szkoły i jej społeczności podporucznika wspomniała Dyrektor Ewa Król.

Wyjątkowego jubileuszu Szkoły dopełniliśmy oddaniem hołdu osobom najbliżej związanym z tworzeniem i propagowaniem związku szkolnej społeczności z Bohaterami,  których życie kładzione było na szali  walki o polski honor  i wolność.   Wypełniamy  zobowiązanie iż „Obowiązkiem naszym jest pamiętać”. 
Chwała Bohaterom!  

Podziel się:


na górę