Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Aktualności A A A RSS pdf drukuj

Park miejski w trakcie rewitalizacji

środa, 20 maja 2020

Dokładnie rok temu zaczęły się pierwsze prace rewitalizacyjne Parku Miejskiego w Miechowie.

Na realizację tej inwestycji samorząd Miechowa pozyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 poddziałanie 11.1.2. Rewitalizacja miast średnich i małych.

Przedsięwzięcie zakłada utworzenie miejsca aktywnego wypoczynku, dającego szerokie możliwości rekreacji dla różnych grup wiekowych. Powstanie boisko do ćwiczeń, ścieżka dla rolek i rowerów, korty tenisowe, wybudowane zostaną place zabaw dla dzieci.

Projekt kompleksowej rewitalizacji miechowskiego parku obejmuje przebudowę dotychczasowych alejek, wykonanie oświetlenia, budowę pergoli i fontann parkowych, przebudowę sieci kanalizacji deszczowej, częściowe zagospodarowanie wyspy oraz montaż elementów malej architektury. Przebudowie ulegnie dom ogrodnika.

Zaplanowano również liczne nasadzenia roślin wieloletnich (1748 sztuk drzew i krzewów). Wykonane zostanie nowe ogrodzenie parku, a cały obszar objęty będzie monitoringiem.

Pokrótce przedstawiamy relację z postępu prac na placu budowy

Inwestycja jest  na etapie zaawansowanym. Wykonano podbudowy pod plac centralny, układane są nawierzchnie żwirowe.
W zakresie kortów oraz boisk zrealizowano główne prace konstrukcyjne. Do wykonania pozostaje jedynie nawierzchnia docelowa oraz montaż wyposażenia tj. trybuny i piłkochwy. Zamontowane zostały już urządzenia na siłowni zewnętrznej oraz toalety parkowe. Ukończono roboty budowalne w zakresie okładzin kamiennych fontann wzdłuż głównej alei. Powstały nawierzchnie wokół altany oraz placu biesiadnego. Zakończono konstruowanie siedzisk terenowych przy altanie, stawie i strefie seniora.

Realizowane prace

Obecnie roboty koncentrują się na przebudowie stawu i wyspy parkowej. Trwa wzmacnianie brzegów, budowa Ogrodu ZEN. Zostaną tam ustawione elementy kamienne tj. ławki, siedziska oraz zamontowany płotek (odgradzający cześć wyspy od ogrodu ZEN). Powstają chodniki wzdłuż głównej alei, rampy oraz schody terenowych od ul. Racławickiej.
W najbliższych dniach Wykonawca rozpocznie montaż przęseł ogrodzeniowychm i bramy. Ponadto, w części parku od strony ul. Racławickiej wykonywana jest rekultywacja terenu. Po jej ukończeniu rozpocznie się montaż ławek oraz koszy parkowych, w tym obszarze zamontowano praktycznie większość opraw oświetleniowych.

W zakresie ogrodzeń realizowane się roboty wykończeniowe, tj. tynkowanie oraz  montaż daszków. Montowana będzie altana po renowacji (tj. odtworzeniu części  zniszczonych  elementów drewnianych na wzór oryginalnych). Ponadto, trwają prace w zakresie wykonywania fundamentów pod siedziska przy stawie oraz słupy mostu i zaawansowane roboty przy konstrukcji siedzisk.

Głównym Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego KARTEL S.A. z Jędrzejowa, natomiast zadanie dotyczące przebudowy Domu Ogrodnika realizowane jest przez Zakład Ogólnobudowlany i Instalacji Elektrycznych z Orłowa. 

Całkowity koszt prac (park i dom ogrodnika) wynosi 20 384 260,55 zł mln zł, w tym pozyskane dofinansowanie  ze środków
europejskich 12 769 530,51 zł.

Obecnie przeprowadzana jest ponowna procedura przetargowa na budowę dwóch placów zabaw z bezpiecznymi nawierzchniami w rewitalizowanym obszarze parku miejskiego w Miechowie.

Planowany termin zakończenia inwestycji to 31.01.2021 roku.

Podziel się:

W tej kategorii: