Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Aktualności A A A RSS pdf drukuj

Wznawia działalność świetlica opiekuńczo-specjalistyczna

poniedziałek, 18 maja 2020

18 maja wznawia funkcjonowanie placówka wsparcia dziennego w formie świetlicy opiekuńczo-specjalistycznej pn.: „Strefa Odkrywania Wiedzy” zlokalizowana przy ul. M. Konopnickiej 21 w Miechowie.

Zasady obowiązujące od 18 maja:

- jedna grupa dzieci przebywać będzie w wyznaczonej i stałej sali,
- minimalna przestrzeń w sali nie będzie mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (dzieci oraz opiekun),
- opiekunowie zobligowani będą, aby zachować dystans społeczny między sobą, w  każdej przestrzeni  podmiotu, wynoszący minimum 1,5 metra - opiekunowie zostaną wyposażeni w jednorazowe rękawiczki oraz maseczki zasłaniające usta i nos,
- w salach zostaną usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować,
- przybory wykorzystywane podczas zajęć, zabawki oraz klamki, blaty i inne powierzchnie będą na bieżąco dezynfekowane,
- dziecko nie może zabierać ze sobą do świetlicy i ze świetlicy niepotrzebnych  przedmiotów lub zabawek,
- sale wietrzone będą przynajmniej raz na godzinę,
- rodzice i opiekunowie przyprowadzający dzieci oraz odbierający dzieci z placówki muszą zachować dystans społeczny w odniesieniu 
  do pracowników, jak i innych dzieci i rodziców – minimum 2 metry,
- rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej podmiotu z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem, osoby
  dorosłe muszą posiadać zasłonięte usta i nos oraz założone rękawiczki,
- przy wejściu do świetlicy należy bezwzględnie zdezynfekować ręce,
- do świetlicy może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe,
- dzieci do świetlicy przyprowadzane i odbierane mogą być wyłącznie przez osoby zdrowe,
- osoba przyprowadzająca dziecko do świetlicy zobowiązana jest wypełnić oświadczenie o stanie zdrowia dziecka,
- jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, wówczas nie wolno przyprowadzać dziecka do    świetlicy,
- jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby, zostanie odizolowane od innych osób i niezwłocznie zostaną powiadomieni   rodzice/opiekunowie w celu pilnego odebrania dziecka ze świetlicy,
- do odwołania zawieszone zostają treningi kulinarne,
- wszystkie powyższe zasady dotyczą także specjalistów i trenerów prowadzących dodatkowe zajęcia z dziećmi.

Uwaga!

Udział dziecka w zajęciach należy zgłaszać minimum dzień wcześniej poprzez kontakt telefoniczny: 41 383 00 40, wew. 14,  501 225 087, 533 829 995 lub e-mailowy: mwilk@miechow.eu

Przyjmowanie do świetlicy odbywać się będzie z zachowaniem kolejności zgłoszeń. W przypadku większej liczby chętnych (brak możliwości zachowania minimum 4 m2/dziecko), dziecko nie będzie mogło uczestniczyć w zajęciach w świetlicy.

Przypominamy także, iż nadal trwa rekrutacja uczestników projektu. Dodatkowych informacji udziela Referat Spraw Społecznych, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UGiM, ul. H. Sienkiewicza 25, p. nr 25, II piętro, tel. 41 383 00 40, wew. 14.

Projekt „Dzieciaki na 5+” realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie.

Przyjmowanie do świetlicy odbywać się będzie z zachowaniem kolejności zgłoszeń. W przypadku większej liczby chętnych (brak możliwości zachowania minimum 4 m2/dziecko), dziecko nie będzie mogło uczestniczyć w zajęciach w świetlicy.

Przypominamy także, iż nadal trwa rekrutacja uczestników projektu.

Dodatkowych informacji udziela Referat Spraw Społecznych, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UGiM, ul. H. Sienkiewicza 25, p. nr 25, II piętro, tel. 41 383 00 40, wew. 14.

Projekt „Dzieciaki na 5+” realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie.

Podziel się:

W tej kategorii: