25 Sobota, 25 maja 2024 Grzegorz, Urban, Magda
Pogoda

Pierwsza Sesja Rady Miejskiej nowej kadencji

środa, 8 maja 2024
Kliknięcie otwiera galerię

7 maja 2024 r. odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej w Miechowie zwołana na podstawie postanowienia Komisarza Wyborczego w Krakowie. Obrady prowadził Roman Piwowarski, najstarszy wiekiem z radnych Rady Miejskiej.

Pierwszym punktem sesji było przekazanie nowym radnym zaświadczeń o wyborze, które wręczała przedstawicielka Miejskiej Komisji Wyborczej Pani Magdalena Patej.

Po otrzymaniu zaświadczeń, radni złożyli ślubowanie: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuje uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Tak mi dopomóż Bóg”.

Do wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Miechowie powołano komisję skrutacyjną. W wyniku przeprowadzonego głosowania Przewodniczącym Rady Miejskiej w Miechowie został Mateusz Sobecki, na wiceprzewodniczących wybrano: Lidię Baranowską, Arkadiusza Kluskę i Wojciecha Tambora.

Po otrzymaniu zaświadczenia o wyborze Dariusz Marczewski Burmistrz Gminy i Miasta Miechów złożył ślubowanie. Jednocześnie, rozpoczynając czwartą kadencję podziękował Mieszkańcom, za dotychczasowe wsparcie i cenne uwagi dotyczące rozwoju gminy Miechów oraz zachęcał do dalszej współpracy w rozpoczynającej się nowej kadencji samorządowej 2024-2029.

Rada Miejska w Miechowie – kadencja 2024-2029

Mateusz Sobecki - Przewodniczący Rady Miejskiej
Lidia Baranowska - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Arkadiusz Kluska - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Tambor - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Jarosław Florek

Marcin Florek
Łukasz Janas
Rafał Michalski
Piotr Micuła

Stanisław Pietras
Roman Piwowarski
Wojciech Śliwoń

Jacek Uchto
Roman Wąwoźny

Krzysztof Wołkowski

Podziel się:


na górę