23 Niedziela, 23 stycznia 2022 Maria, Ildefons, Rajmund
Pogoda

Program profilaktyczny CUDER w SP Pojałowice

poniedziałek, 29 listopada 2021
Kliknięcie otwiera galerię

W dniu 30 listopada 2021r. uczniowie klas V-VIII Szkoły Podstawowej w Pojałowicach uczestniczyli w programie profilaktyki zintegrowanej CUDER.

Program realizowany był przez Fundację Wspomagającą Wychowanie ARCHEZJA i miał na celu przeciwdziałanie zagrożeniom płynącym ze współczesnego świata oraz wzmocnienie czynników chroniących m.in. przed nieograniczonym korzystaniem z komputera i internetu.

Program wskazał uczniom 5 sfer człowieka – ciała, umysłu, ducha, emocji i relacji jako nierozerwalnej całości. Młodzież aktywnie brała udział w zadaniach oraz grze CUDER, podczas której dokonywała wyborów.

Część uczniów zdecydowała się podjąć wyzwanie i zadeklarowała, że jeden dzień w tygodniu nie będzie korzystać z urządzeń multimedialnych.

Projekt CUDER został sfinansowany z Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miechów na rok 2021.

Podziel się:


na górę