29 Niedziela, 29 maja 2022 Magdalena, Teodozja, Maria
Pogoda

Realizacja zadań związanych z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest

środa, 24 listopada 2021
Kliknięcie otwiera galerię

Realizacja zadań związanych z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miechów w 2021 roku

Gmina Miechów zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie umowę dotacji na zadanie pn.: „Utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Miechów”. Łączna ilość zutylizowanego azbestu wyniosła 370,47 Mg.

Łączna wartość dofinansowania wyniosła: 162 578,00 zł

– ze środków WFOŚiGW – 77 566,00 zł

– ze środków NFOŚiGW – 85 012,00 zł

-  środki własne Gminy Miechów – 17 048,61 zł

„Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”

„Finansujemy ochronę środowiska w Małopolsce”.

Podziel się:


na górę