03 Piątek, 3 grudnia 2021 Franciszek, Hilary, Ksawery
Pogoda

Wymień kocioł, nie płać mandatu

wtorek, 23 listopada 2021
Kliknięcie otwiera galerię

Gmina Miechów przypomina, iż 23 stycznia 2017 roku na XXXII sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego przyjęta została uchwała antysmogowa dla Województwa Małopolskiego.

Co oznacza uchwała dla mieszkańców Gminy Miechów:

  • Jeżeli budujesz dom lub chcesz wymienić urządzenie grzewcze, to od 1 lipca 2017r. zobowiązany jesteś zainstalować nowoczesne urządzenie spełniające wymagania ekoprojektu,
  • Od 1 lipca 2017 roku nie wolno spalać mułów i flotów węglowych oraz drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20 %,
  • Jeżeli posiadasz kocioł na węgiel lub drewno, który nie spełnia wymogów  co najmniej klasy 3, to do końca 2022 roku musisz go wymienić,
  • Jeżeli posiadasz kocioł na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 to musisz go wymienić do końca 2026 roku,
  • Jeżeli posiadasz kocioł na węgiel lub drewno klasy 5 to możesz go użytkować bezterminowo,
  • W przypadku kominków od 1 stycznia 2023 roku będzie dopuszczone użytkowanie tylko urządzeń, które spełniają wymagania ekoprojektu lub mają sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80 %.

Ważna informacja dotycząca kontroli:

Kontrolę przestrzegania przepisów uchwał antysmogowych mogą prowadzić: pracownicy urzędu na podstawie pisemnego upoważnienia od Burmistrza, straż miejska, policja, inspekcja nadzoru budowalnego oraz  wojewódzka inspekcja ochrony środowiska.

"Sankcje stosowane w przypadku naruszenia postanowień uchwały określone zostały w art. 334 Prawa ochrony środowiska, który stanowi, że: „Kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze grzywny.”

Zgodnie z art. 24 Kodeksu wykroczeń grzywna wynosi od 20 zł do 5 000 zł, przy czym w postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł a jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy 1 000 zł (art. 96 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia). "

POMOC FINANSOWA:

Na wymianę kotłów można otrzymać dofinansowanie.

W chwili obecnej można składać wnioski do programu Czyste Powietrze, który umożliwia zdobycie dofinansowania na wymianę źródła ogrzewania, termomodernizację budynków oraz instalację odnawialnych źródeł energii.

Więcej informacji udziela Ekodoradca w Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie - Referat Funduszy i Monitorowania Strategii Rozwoju (pok. 205, tel. 41-38-300-40 wew. 35,  e-mail: ekaminska@miechow.eu, bsonik@miechow.eu

Podziel się:


na górę