07 Piątek, 7 października 2022 Mirella, Marek, Sergiusz
Pogoda

Rozpoczęcie prac termomodernizacyjnych budynku świetlicy w Glinicy

poniedziałek, 13 czerwca 2022
Kliknięcie otwiera galerię

W dniu 9 czerwca br. przekazano plac budowy dla realizacji inwestycji, która obejmować będzie termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Glinicy.

W ramach robót budowlanych zaplanowano m.in.: docieplenie ścian zewnętrznych wraz z tynkami, wykonanie stolarki  okienno-drzwiowej oraz uporządkowanie terenu wokół budynku.

Zadanie realizowane będzie ze środków budżetu gminy Miechów przez Zakład Remontowo-Budowlany z Falniowa reprezentowany przez Pana Witolda Turek. Koszt inwestycji wynosi 119 767,79 zł.  

Przekazanie placu budowy odbyło się przy udziale Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Miechów - Andrzeja Banaśkiewicza, Sołtysa Glinicy - Adama Nowaka, Wykonawcy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz pracowników Wydziału Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie.

Prace związane z realizacją powyższego zadania zakończyć się mają w miesiącu lipcu br.

Podziel się:


na górę