Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Aktualności A A A RSS pdf drukuj

Sesja Rady Miejskiej w Miechowie

poniedziałek, 14 września 2020

Na podstawie  art. 20 ust. 1  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) zwołuję Sesję Rady Miejskiej  w Miechowie na dzień  21 września 2020 r. godzina 13.00, która odbędzie się  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie, ul. H. Sienkiewicza 25.

Ze względu na zagrożenie związane z rozpowszechnianiem się wirusa SARS-CoV-2  sesja odbędzie się  z ograniczoną ilością osób. Zachęcam do obejrzenia sesji on-line, której transmisja udostępniona zostanie na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie www.miechow.eu

 Porządek posiedzenia:
 1. Otwarcie Sesji.
 2. Ustalenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Sprawozdanie Burmistrza o pracach organu wykonawczego Gminy w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 8. Podjęcie uchwał.
 9. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Ustalenie terminu następnej Sesji.
12. Zamknięcie obrad Sesji Rady Miejskiej.

 /Mateusz Sobecki - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Miechowie/

Podziel się:

W tej kategorii: