07 Piątek, 7 października 2022 Mirella, Marek, Sergiusz
Pogoda

Sesja Rady Miejskiej w Miechowie

środa, 16 czerwca 2021
Kliknięcie otwiera galerię

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) zwołuję Sesję Rady Miejskiej w Miechowie na dzień 22 czerwca 2021 r. godzina 10:00 która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie, ul. Henryka Sienkiewicza 25.

W związku z trwającym stanem epidemii Sesja Rady Miejskiej  w Miechowie odbędzie się z ograniczoną liczbą osób. Zachęcam do obejrzenia sesji on-line, której transmisja udostępniona będzie na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie : www.miechow.eu/rada-miejska/transmisja-online/  

Stosowanie do zaplanowanego porządku obrad, na Sesji odbędzie się debata nad przedstawionym raportem o stanie gminy  Miechów za 2020 rok.  Zgodnie z Art.  28aa ust. 5, 6 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w  debacie głos mogą  zabierać radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie musi złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miechowie pisemne  zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie powinno zostać złożone najpóźniej dnia  21 czerwca br. 
Zgłoszenie do udziału w debacie można składać na dzienniku podawczym Urzędu Gminy i Miasta Miechów, ul. Henryka Sienkiewicza 25.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Ustalenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
5. Interpelacje radnych.
6. Sprawozdanie Burmistrza o pracach organu wykonawczego gminy w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
7. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
8. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Miechów za 2020 rok.
9. Debata nad Raportem o stanie Gminy Miechów za 2020 rok.
10. Podjęcie uchwał.
11. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Ustalenie terminu następnej sesji.
14. Zamknięcie obrad.

/Zenon Czekaj - Przewodniczący Rady Miejskiej w Miechowie/

Podziel się:


na górę