07 Piątek, 7 października 2022 Mirella, Marek, Sergiusz
Pogoda

Zakończono budowę parkingu Park&Ride w Jaksicach

wtorek, 15 czerwca 2021
Kliknięcie otwiera galerię

Gmina Miechów zakończyła prace związane z budową drugiego parkingu typu Park&Ride wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Inwestycja była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach zadania „Udrożnienie systemu komunikacji poprzez budowę parkingu P&R na trasie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w Gminie Miechów” (Oś priorytetowa 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 Transport kolejowy, Poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych  - SPR). Inwestorem zadania była Gmina Miechów.

Przedsięwzięcie zrealizowano w Jaksicach (stacja Kamieńczyce), gdzie powstały łącznie 62  miejsca parkingowe, w tym 4 miejsca  dla osób niepełnosprawnych oraz 2 dla rodzin z dziećmi. W ramach zadania wykonano obiekt typu Bike&Ride z 12 stanowiskami dla rowerów oraz 3 miejsca postojowe dla busów/autobusów.

 Całkowita wartość wykonanych prac wraz z dokumentacją projektową wyniosła - 1 197 000,00 zł w tym pozyskane przez miechowski samorząd dofinansowane europejskie - 328 733,56 zł, a preferencyjna pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to kwota - 589 800,00 zł.

Obiekt został wyniesiony o ponad 2 metry w stosunku do pierwotnego ukształtowania terenu. Parking udostępniony będzie dla kierowców w najbliższych dniach, po uzyskaniu zgody na użytkowanie.  Zgodnie z założeniami wniosku aplikacyjnego oraz prowadzonymi badaniami ankietowymi, z parkingu korzystać  mają mieszkańcy okolicznych miejscowości realizujący codzienne podróże Szybką Koleją Aglomeracyjną.

Odbiór robót budowlanych odbył się w dniu 15 czerwca, przy udziale przedstawicieli samorządu gminy Miechów - Burmistrza Dariusza Marczewskiego oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Zenona Czekaja. W odbiorze powstałego parkingu w Jaksicach uczestniczyła sołtys miejscowości Pani Danuta Pawlik, Wykonawca prac Firma MDTRANS z Poradowa – Mariusz Dąbrowski, Inspektor nadzoru oraz pracownicy Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie.

Ponadto, w ramach powyższego projektu realizowana jest budowa kolejnego parkingu Park&Ride, który   powstaje w miejscowości Pstroszyce I - stacja Dziadówki. Planowany termin wykonania zadania to koniec września b.r.

Podziel się:


na górę