03 Piątek, 3 grudnia 2021 Franciszek, Hilary, Ksawery
Pogoda

Sesja Rady Miejskiej w Miechowie

piątek, 22 października 2021
Kliknięcie otwiera galerię

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) zwołuję Sesję Rady Miejskiej w Miechowie na dzień 28 października  2021 r. godzina 11:00 która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie, ul. Henryka Sienkiewicza 25.

W związku z trwającym stanem epidemii Sesja Rady Miejskiej  w Miechowie odbędzie się z ograniczoną liczbą osób.

Zachęcam do obejrzenia sesji on-line, której transmisja udostępniona będzie na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie: www.miechow.eu/rada-miejska/transmisja-online

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie Sesji.
2. Ustalenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
5. Interpelacje radnych.
6. Sprawozdanie Burmistrza o pracach organu wykonawczego gminy w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
7. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
8. Podjęcie uchwał.
9. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
10 Wolne wnioski i zapytania.
11.Ustalenie terminu następnej Sesji.
12.Zamkniecie obrad Sesji Rady Miejskiej.
                                                                       
/Zenon Czekaj - Przewodniczący Rady Miejskiej w Miechowie/

Podziel się:


na górę