19 Środa, 19 czerwca 2024 Gerwazy, Protazy, Julianna
Pogoda

Strefa płatnego parkowania i parkingi płatne

piątek, 4 lutego 2022
Kliknięcie otwiera galerię

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA  i PARKINGI PŁATNE 

Opłaty pobiera się w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. od 8 00 do 17 00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

OBOWIĄZUJĄCE STAWKI OPŁAT ZA POSTÓJ 

  • za pierwsze 30 minut – bezpłatnie (w danym dniu jednorazowo, po pobraniu biletu)
  • powyżej 30 minut do 60 minut – 2,00 zł
  • druga i każda następna godzina – po 2,00 zł

 Parkując w Obszarze Płatnego Parkowania i na Parkingach Płatnych należy uiścić opłatę, poprzez:

  • zakup  w parkomacie

 przy użyciu monet o nominałach 0,10 zł, 0,20 zł, 0,50 zł 1,00 zł 2,00 zł, 5,00 zł (urządzenia nie wydają reszty)

  •  zakup biletu za pomocą aplikacji na telefonie  komórkowym
  • zakup abonamentu

Za pomocą aplikacji na telefonie można zakupić bilet, umożliwiają to:

https://www.mpay.pl/parkowanie-telefonem-z-mpay/
www.skycash.com,
www.anypark.pl
www.electronicparking.pl

Osoby zamieszkałe lub prowadzące działalność w obszarze SPP i PP mogą uiszczać opłaty abonamentowe miesięczne w wysokości 80,00 zł i roczne w wysokości 800,00 zł.

OPŁATA DODATKOWA

Obowiązkiem kierowcy parkującego pojazd samochodowy w obszarze SPP i na PP jest wniesienie opłaty za cały deklarowany czas postoju. Opłatę za postój należy wnieść niezwłocznie i nie później niż 5 minut od zaparkowania lub zakończenia czasu parkowania. W przypadku wnoszenia opłat poprzez aplikację mobilną - nie później niż 2 minuty.

Przy dokonywaniu opłaty za postój należy  wpisać nr rejestracyjny.

Za nieuiszczenie opłaty za postój lub przekroczenie czasu opłaconego parkowania w SPP i na PP pobiera się  opłatę dodatkową w wysokości 100,00 zł, a w przypadku wpłaty w terminie 7 dni od wystawienia opłata dodatkowa wynosi 50,00 zł.

BEZPŁATNE PARKOWANIE

Ustala się stawkę zerową za parkowanie:

1) oznakowanych pojazdów służb podczas wykonywania obowiązków służbowych,

2) pojazdów jednośladowych,

3) pojazdów oznaczonych kartą parkingową, jeżeli pojazd jest zaparkowany na stanowisku postojowym
zastrzeżonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej.

Obsługą korzystających z postoju w Strefie Płatnego Parkowania i na Parkingach Płatnych, w zakresie udzielania informacji, wydawania abonamentów oraz poboru opłaty dodatkowej zajmuje się: Wydział Geodezji i Mienia Komunalnego pok. 108, tel. 41 388 2592 oraz 41 388 2595.

Podziel się:


na górę