19 Środa, 19 czerwca 2024 Gerwazy, Protazy, Julianna
Pogoda

Uczczono postać Macieja Miechowity

poniedziałek, 11 września 2023
Kliknięcie otwiera galerię

W 500. rocznicę śmierci wybitnego uczonego Macieja Miechowity w Krakowie oraz w Miechowie odbyły się uroczystości upamiętniające tę ważną i cenioną postać. W obchody włączyli się przedstawiciele władzy państwowej i samorządowej, środowisk akademickich, kościoła katolickiego, instytucji kultury i sztuki, a także mieszkańcy oraz uczniowie.

Dokładanie 500 lat po śmierci Macieja Miechowity – 8 września br. w Krakowie miały miejsce centralne uroczystości na jego cześć, które rozpoczęto od złożenia kwiatów w miejscu pochówku historiografa wczesnego renesansu polskiego w Bazylice archikatedralnej pw. św. Stanisława i św. Wojciecha na Wawelu.

Następnie w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego odbył się cykl konferencji naukowych, poświęconych autorowi pierwszej drukowanej kroniki polskiej i pierwszej polskiej drukowanej książki medycznej na temat epidemii – Maciejowi Miechowicie.

Przybyłych gości przywitał prof. dr hab. Piotr Jedynak, Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, który wyraził zadowolenie z tak dużej liczby uczestników, w tym również tych najmłodszych – m.in. uczniów ze szkół podstawowych z terenu gminy Miechów. Następnie głos zabrał prof. dr hab. Stanisław Sroka, Dziekan Wydziału Historycznego UJ, który przewodniczył wykładom w tym dniu.

Tematyka konferencji skupiła się głównie na życiorysie Macieja z Miechowa, jego dorobku naukowym, zamiłowaniu do astrologii, wpływie na współczesność, a także spornej kwestii – dokładnym miejscu jego pochówku w Katedrze Wawelskiej. Na zakończenie wyświetlony został film „Maciej Miechowita – odkrywca, lekarz, wychowawca” autorstwa Krzysztofa Noworyty.

Burmistrz Dariusz Marczewski podziękował przedstawicielom Uniwersytetu Jagiellońskiego za współorganizację spotkania w zabytkowych murach Collegium Maius oraz prelegentom za podzielenie się cenną wiedzą na temat Miechowity. Zaprosił również wszystkich zgromadzonych do Miechowa na kolejny dzień uroczystości.

W mieście wielkiego uczonego

Główne uroczystości odbyły się w sobotę 9 września w Miechowie – mieście, w którym urodził się ośmiokrotny rektor Akademii Krakowskiej – Maciej Miechowita.

Wydarzenie rozpoczął występ Chóru Bazyliki Grobu Bożego w Miechowie, który wykonał hymn „Gaude Mater Polonia” na scenie Domu Kultury. Następnie gospodarze obchodów Burmistrz Gminy i Miasta Miechów Dariusz Marczewski oraz Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Grobu Bożego w Miechowie ks. kan. Franciszek Siarek przywitali zebranych gości, współorganizatorów oraz wspomnieli śp. prof. dr hab. Krzysztofa Pilarczyka, Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Obchodów Roku Macieja Miechowity - osobę szczególnie związaną z przygotowaniami i organizacją uroczystości.

Dyrektor Generalny Ministerstwa Edukacji i Nauki Sławomir Adamiec rozpoczął konferencję naukową słowami - O Macieju z Miechowa tak pisano już 100 lat po jego śmierci „Poszukujesz Polaków biegłych w apollińskiej sztuce? Polska ziemia dostarczy takich ludzi bez liku. Miechowita przewyższa wszystkich największych, drugim był on Hipokratesem, drugim Apollinem”.

Chór Bazyliki Grobu Bożego w Miechowie wykonał utwór napisany specjalnie na tę okazję przez Mariusza Kramarza - „Miechovius summos inter omnes”.

Przyznanie nagród i wyróżnień dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miechów – laureatów konkursu plastycznego współorganizowanego z BWA „U Jaksy” „Maciej Miechowita okiem najmłodszych miechowian” oraz testu wiedzy, współorganizowanego z Muzeum Ziemi Miechowskiej „Wokół Macieja Miechowity w 500. rocznicę śmierci”, było kolejną częścią wydarzenia.

Po krótkiej przerwie prof. dr hab. Piotr Jedynak, prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego rozpoczął cykl wykładów, które kolejno wygłosili: ks. Michał Cichoń – autor tłumaczenia na język polski „Kroniki Polskiej” Macieja Miechowity, Maurycy Fojcik – kawaler Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie oraz Marcin Florek – Dyrektor Muzeum Ziemi Miechowskiej.

Ważnym punktem uroczystości była Msza św. w 500. rocznicę śmierci Macieja Miechowity, którą w samo południe sprawował J. Em. ks. kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski i Wielki Przeor Zwierzchnictwa w Polsce Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Nabożeństwo poprzedził uroczysty ingres do Bazyliki Grobu Bożego w Miechowie.

Następnie pod pomnikiem Macieja Miechowity, przy muzycznej asyście Orkiestry Dętej „Sygnał” złożone zostały symboliczne kwiaty przez przedstawicieli Ośrodka Rozwoju Edukacji z siedzibą w Warszawie, Radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego Mirosława Drożdża, jak również Burmistrza Gminy i Miasta Miechów Dariusza Marczewskiego oraz przedstawicieli lokalnych instytucji i stowarzyszeń. Ksiądz dr. Jerzy Bielecki, kanonik Kapituły Kolegiackiej przy bazylice mniejszej pw. Grobu Bożego w Miechowie wygłosił krótkie przemówienie do zebranych oraz przedstawił delegacje składające wiązanki.

Ostatnią częścią sobotnich obchodów było otwarcie wystawy jubileuszowej „Maciej Miechowita – wybitny humanista doby jagiellońskiej” zorganizowanej przez Muzeum Ziemi Miechowskiej oraz prezentacja wystawy Maciej Miechowita w malarstwie uczestników XXIV Międzynarodowego Pleneru Malarskiego – Barwy Małopolski” w Biurze Wystaw Artystycznych Galeria „U Jaksy” w Miechowie.

W obchodach 500. rocznicy śmierci Macieja Miechowity w dniach 8-9 września wzięli udział m.in.: Poseł na Sejm RP Agnieszka Ścigaj, Dyrektor Generalny Ministerstwa Edukacji i Nauki Sławomir Adamiec, Dyrektor Wydziału Zdrowia Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Joanna Bogacz – reprezentująca Wojewodę Małopolskiego, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr. hab. Alojzy Nowak, Dyrektor Muzeum UJ prof. Krzysztof Stopka, Kapelan Honorowy Ojca Świętego, Prepozyt Krakowskiej Kapituły Katedralnej ks. prof. dr hab. Jacek Urban, Rektor Akademii Zamojskiej dr hab. Paweł Skrzydlewski, Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Marcin Jędrychowski, Dowódca 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Marcin Siudziński, pracownicy Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Starosta Powiatu Miechowskiego Jacek Kobyłka wraz z Przewodniczącym Rady Krzysztofem Świerczkiem, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Miechowie Helena Kruszec, Komandor Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie Stanisław Osmenda, księża, siostry zakonne oraz Damy i Kawalerowie Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu w Jerozolimie w Zwierzchnictwie w Polsce z różnych stron Polski, dyrektorzy placówek oświatowych, przedstawiciele służb mundurowych, jednostek kultury i placówek ochrony zdrowia z terenu powiatu miechowskiego, a także uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Miechów wraz z kadrą nauczycielską oraz Miechowianie.

Organizatorami wydarzenia byli: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Parafia Grobu Bożego w Miechowie oraz Gmina Miechów.

Wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie uroczystości serdecznie dziękujemy!

Podziel się:


na górę