20 Czwartek, 20 czerwca 2024 Bogna, Florentyna, Rafał
Pogoda

Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

piątek, 8 września 2023
Kliknięcie otwiera galerię

Urząd Gminy i Miasta w Miechowie Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego przypomina, że zgodnie z art. 11 pkt 7 oraz art. 18 ust. 12 litera a i b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 165) w dniu 30 września br. upływa termin wniesienia III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży na terenie gminy Miechów.

Brak wniesienia opłaty w obowiązującym terminie zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt 5 wyżej cytowanej ustawy spowoduje wygaśnięcie posiadanego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Należną opłatę można dokonać na konto bankowe nr 17 8591 0007 0200 0013 8080 0008 lub w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie.

Podziel się:


na górę